ԱՆՔՈՅԹ

(քութի, ից.) NBH 1-0255 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ա. εὕδιος, ἁκύμαντος, γαλήνιος tranquillus, fluctibus non agitatus, sedatus (լծ. հյ. հանգիստ. անգայթ. անսայթաք. անխութ յն. ագի՛մադօս. եւ պրս. ասուտէ. լտ. սո՛ւտում). Հանդարտ. խաղաղ. անխռով. անվտանգ. անալէկոծ. որ է եւ առնէ յապահովս. ... *Անքոյթ նաւահանգիստ. Ժմ.: Պիտ.: Ոսկ. եւ այլն: *Կամ յարկ կամ քարայր ʼի սաստիկ անձրեւի լինիցի անքոյթ այնմ, որ անդր մտանիցէ. Ոսկ. ես.: *Անքոյթ կայանք, կամ ծոց, կամ խաղաղութիւն. Փիլ.: Պիտ.: Նար.: *Յիշեսցուք յանքոյթ ժամու (յն. մի բառ, իբր յանքութութեան) զալէկոծութիւն. Առ որս. ՟Ժ՟Ա: ԱՆՔՈՅԹ. Ապահովեալ թաքնութեամբ. թաքուն. ծածկեալ. անգիւտ. անգիտելի. *Զվարագուրացն անջրպետարան իբր զպատրուակ անքոյթ տեսութեան: Թնդեալ շտեմարան անքոյթն ստուերի ստորին անդնդոց. Նար. խչ.: *Որպէս զմովսէսն անքոյթ եղեալ, զի մի՛ պաշտօն ըզնա առեալ. Շ. վիպ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄՐԱԾԱԾՈՒԿ — ( ) NBH 1 0075 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c ա. Ծածկօղ յամրութեան. անքոյթ եւ յապահովի պահօղ ընդ հովանեաւ իւրով. *Ամրածածուկ աջովդ քո. Շար.: *Ամրածածուկ ձեռացն Աստուծոյ. Ճ. ՟Ա.: *Պահպանէ ընդ ամրածածուկ զօրութեամբն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՈՒՐ — ( ) NBH 1 0073 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c ա. ռմկ. ամո՛ւր, ամպուր. լծ. թ. մամուր, եւ էմին. ὁχυρός կամ ἑχυρός munitus, firmus, tutus, ἑπικαίριος commodus, ἱσχυρός fortis, validus, ἁσφαλής cautus ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՐԱՊԱՀԵՍՏ — ( ) NBH 1 0076 Chronological Sequence: 10c, 11c ա. Որպէս ամրապահ ըստ ա նշ. *Նաւորդացն ամրապահեստ. Մագ. խչ.: *Հովանի ամրապահեստ. Արծր. ՟Ե. 11: *Ամրապահեստ խնամք. Սիսիան.: Կամ անքոյթ պահեալ. *Ամրապահեստ սեպհական հայրենի. Մագ. ԾԴ: ԱՄՐԱՊԱՀԵՍՏ ԱՌՆԵԼ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՐԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0076 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c ն. ὁχυρόω, προσοχυρόω, κατισχύω , περιφράσσω, στερεόω, διαφυλάττω, κατακρύπτω munio, fortifico, firmo, roboro, cicumsepio, custodio, abscondo Տալ ամրանալ. ամրութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՈԳ — (ի, աց.) NBH 1 0187 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c ա. Ազատ ʼի հոգոց. անզբօս, անզբաղ. անկասկած. անքոյթ. յապահովացեալ. աներկիւղ. անխռով. հանդարտ. ἁμέριμνος curis vacuus, securus ... *Որ տքնի վասն նորա, վաղվաղակի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԳՈՅՇ — (զգոյշք, ʼի զգուշի.) NBH 1 0727 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա.գ. ὀρατικός perspicax, cautus, circumspectus Որ ուշ ունի զգաստութեամբ. ուշադիր. արթուն. անձնապահ. եւ Երկիւղած. զգուշաւոր, աչքաբաց. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՂԱՂ — ( ) NBH 1 0914 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 14c ա. (լծ. յն. ղալի՛նիօս). γαλήνιος, γαληνός, ἠσυχός, ἠσύχιος (յորմէ սուքիաս.) tranquillus, quietus, placidus Հանդարտ. անդորր. անքոյթ. անխռով. պարզ. *Խաղաղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿԱՍՏԱՆ — (յակաստանի.) NBH 1 0023 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 13c գ. Ամրութիւն. հաստատութիւն. աստութիւն. անքոյթ կայք իբր յապաստանի. ապահով վիճակ. կարգ եւ պայման յանկաւոր եւ անայլայլակ: Վարի ընդ բայս՝ Կալ, կացուցանել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՐԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0075 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 11c, 12c ա. Առաւել կամ կարի ամուր. աւելի անքոյթ. յապահովագոյն. եւ ամրաբերձ. անկործան. *Որպէս զի ամրագոյն լինել իշխանութիւն նորա. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 30: *Ամրագունիւք պարսպօք. Խոր. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0075 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c ա. Որպէս ամուր. ա. անքոյթ. անվտանգ. ամրակառոյց. անմարտնչելի, անառիկ. ապահով. ... *Լերին նմանեցուցանէ, զի զամրական զանառիկ (յն. մի բառ, ἁκαταγώνιστος inexpugnabilis միտսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.