ԱՀԱԲԵԿԵՄ

(եցի.) NBH 1-0028 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c ն. Ահաբեկ առնել. զարհուրեցուցանել. դողացուցանել. դղրդել. ահ արկանել. վախ տալ. ... *Ահաբեկէր զլսօղսն ... Կամէին ահաբեկել զկոյրն, որպէս զի ուրասցի: Ահաբեկեաց զնոսա ասացելովքս. Ոսկ. յհ. եւ Ոսկ. գծ.: *Ահաբեկեալ զամենայն ամբոխն. Ագաթ.: Կր. Զարհուրիլ. ահաբեկ լինել. *Ահաբեկին ամենայն ազգք հաւատացելոց Քրիստոսի. Ուռհ.: *Յակովբ յեղբօրէն ահաբեկէր: Ահաբեկեալք լինէին ʼի ժամանակէն, զի նսեմացեալ էր. Ոսկ. մտթ. եւ Ոսկ. յհ.: *Ոչ երկեաւ ամբարիշտն, եւ ոչ ահաբեկեցաւ. ՃՃ.: *Ահաբեկեալ յահէ անտի զօրութեանց արարչութեան: Բազումք ահաբեկեալ՝ սկսան զրահել պնդապէս: Յուժգնութենէ կենդանեաց ահաբեկեալք. Ագաթ.: Եղիշ. ՟Բ: Յհ. իմ. պաւլ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.