ԱՀԱՒՈՐԱԳՈՅՆ

(գունի, ից.) NBH 1-0029 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c ա. φοβερώτερος formidabilior Առաւել կամ յոյժ ահաւոր. *Յաղագս նորին է ահաւորագոյն ատեանն, վասն զի իրաւացի է. Ածաբ. կարկտ.: *Ահաւորագոյն նշանագործութեամբ. ե՛ւս սքանչելագոյն եւ ահաւորագոյն ազդեցութեամբ. Ագաթ.: *Ահաւորագոյն միայն ձայնիւ հալածականս առնեն. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՀԵՂԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0030 Chronological Sequence: 6c, 10c Տ. ԱՀԱՒՈՐԱԳՈՅՆ. φοβερώτερος terribilior *Դարձեալ դատարան եդեալ լինէր ահեղագոյն քան զառաջինն: Ահեղագոյն թագաւորութիւնն Աղեքսանդրի. Փիլ. յովն.: Պտմ. աղեքս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԳԱՑՈՒՑԻՉ — (ցչի, ցչաց.) NBH 1 0726 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c ա. μυοῦν, μηνυτής denunciator, docens Զեկուցիչ. յիշեցուցիչ. լրաբեր. ուսուցիչ. *Գերազարդիցն նոցա հանճարոց մեք անգիտանամք, եւ յաւէտ զի՝ զնոցայսն ա՛յլ լուսաւորչի եւ զգացուցչի եմք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՇԱՆԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0434 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. τερατοποιΐα, θαυματουργία, παράδοξον , θαῦμα prodigiorum patratio, praestigium, miraculum, prodigium, paradoxa. Հրաշագործութիւն, սքանչելագործութիւն. եւ Նշանք. հրաշք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.