ԱՊԱՒԱՌ

(ի, աց.) NBH 1-0275 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 13c գ. κόπρος, προχώρημα stercus, exrementum Աղբ. կղկղանք. քակոր. քաք, թրիք. ... *Քաղրթաւն եւ ապաւառաւ: Արբեսցի երկիր յապաւառէ քումմէ, եւ այլն. Ղեւտ. ՟Դ. 11: Եզեկ. ՟Լ՟Բ. 6: Տե՛ս եւ Ել. ՟Ի՟Թ. 4: Մաղ. ՟Բ. 3. եւ այլն: *Զոր ʼի միում աւուր որպէս զխռիւ կիզեցին, յեօթն ամիս զապաւառ մարմնոցն ապա կարացին ամփոփել. Լմբ. զքր.: *Մանուկ, որ ապաւառ նայէ կամ ձգէ կամ ածէ, ապաշխարեսցէ. Կանոն.: ( Հին բռ. գրէ, *Ապաւառ, աղբ, կամ անմաքուր: Ապաւառել. լուանալ: Բացապաւառութիւն, մաքրութիւնʼʼ:)

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԲ — (ոյ, ոց. եւ ի, ից.) NBH 1 0035 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. κοπρία, κόπρος, βόλβιτον stercus, fimus Յաւելուած որովայնի կենդանեաց. կղկղանք. ապաւառ չորացեալ ʼի բացի. քակոր. սպտուր. ծիրտ. եւ աղբեւք. քաք, թրիք. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՒ — ( ) NBH 1 0275 Chronological Sequence: 18c գ. Բառ անստոյգ՝ կարծեցեալ իբր արմատ բառիս ԱՊԱՒԱՌ. որպէս Աւելորդ հիւթ հոսեալ. բիժ. աղտ. *Մեռաւ գորգի վրաց արքայ, եւ աչաց եւ երակաց ապաւ ածէր որդին դաւթի իշխանին. Պտմ. հյ. առ լեհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՒԻԺԻՄ — (ժեալ.) NBH 1 0275 Chronological Sequence: Unknown date չ. ԱՊԱՒԻԺԻԼ Որպէս ապաւառ ʼի դուրս վտարիլ, վիժիլ. εἱς προχώρισιν διακρίνεται in exrementum secernitur *Կերակրոյ ... կէսն ʼի դուրս ապաւիժեալ (կամ ապաւիժեալ) խոտի. Կոչ. ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՐԻՔ — (թրքի, քաց.) NBH 1 0823 Chronological Sequence: 12c, 13c գ. κόπρος stercus bovis Քակոր եզանց. իբր թրեալ ապաւառ արջառոց. թէզէք. (որպէս եւ գերմ. տրէքց է աղբ. լծ. եւ լտ. սթէ՛րքուս. թ. թէրս. յն. գօ՛բրօս. ռմկ. կիւպրէ, ճիպրէ.) *Հրամմայեաց թրիք ժողովել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՂԿՂԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 1103 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. σηκύβαλον stercus, fimus. Աւելորդն բնութեան ʼի դուրս քամեալ ընդ երաստանն. աղբ. ապաւառ. անարգ եւ անպէտ, հին եւ փուտ իրք. ... *Յամենայնէ զրկեցայ, եւ համարիմ կղկղանս. Փիլիպ. ՟Գ. 8:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՒ — (կուոյ.) NBH 1 1122 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 12c, 13c գ. ԿՈՒ կամ ԿՈՅ. βόλβιτον stercus bublum, fimus. պ. քիւհ. Աղբ անասնոց. քակոր. թրիք. ապաւառ. *Աղբոյ եւ կուոյ հաւասար է վատն. Սիրաք. ՟Ի՟Բ. 2: *Լինի ʼի գաղմատիա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՍՏԱԾ — (ի կամ ոյ.) NBH 2 0454 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 13c գ. որ եւ ՆՍՏՈՒԱԾ. Աւելորդ բնութեան արտաքսեալ ʼի նստելն կամ ընդ նստոյս. աղբ. ապաւառ. կու. քակոր. ապականութիւն. *Անզգայեցան յորկորոտութիւն, եւ ամենայն սեղանք նոցա լի եղեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԻՆ — ( ) NBH 2 0942 Chronological Sequence: Unknown date գ. Ապաւառ. աղբ: Ուստի ՓԻՆ ԲԵՐԵԼ կամ ԳԱԼ ԸՆԴ ԲԵՐԱՆՆ՝ է Դարձուած աղեաց ʼի վեր կոյս, որ է ողորմ հիւանդութիւն. εἱλεός ileus, volvulus, miserere mei. Գաղիան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈՇԿԱՑԵԱԼ — ( ) NBH 2 0954 Chronological Sequence: 6c Իբրեւ զփոշի եղեալ, մարսեալ, թրքացեալ որպէս ապաւառ եւ ծիրտ. *Եւծիծառանց ձագք զփոշկացեալ կերակուրն՝ յետս դարձեալ՝ ʼի բաց ընկենուն. Փիլ. լիւս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱԿՈՐ — (ոյ, կամ ի.) NBH 2 0967 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 14c գ. βόλβιτον stercus. Աղբ անասնոց. ապաւառ. գշկուր. թրիք. մանաւանդ չորացեալն. ... *Ետու քեզ քակոր արջառոյ փոխանակ աղբոյն մարդոյ. Եզեկ. ՟Դ. 15: *Քակորով արջառոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.