ԱԴԱՄ

(այ.) NBH 1-0003 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c - Տե՛ս ʼի բռ. յտկ. ան: Առաջին մարդն, նախաստեղծ. իսկ երկրորդ կամ նոր Ադամ ասի Քրիստոս Տէրն մեր. ատամ, ատեմ. *Եղեւ մարդն առաջին Ադամ ʼի շունչ կենդանի, երկրորդ Ադամ ʼի հոգի կենդանարար. առաջին մարդն յերկրէ՝ հողեղէն, իսկ երկրորդ Մարդն՝ Տէր յերկնից. ՟Ա. Կոր. ՟Ժ՟Ե. 45: *Երկրորդ Ադամ վասն առաջնոյն անճաշակ լինելով: Իսկ նոր Ադամդ ʼի վեց դարուն այց արարեր կորուսելոյն: Նոր Ադամ հնոյն Ադամայ որդիացաւ. Շար.: Շ. միշտ էիդ.: *Երկրորդս Ադամ առաջնոյն գտաւ նորոգող: Յառաջինն Ադամայ շինեցաւ ʼի կողիցն՝ յորմէ ել արիւն եւ ջուր, շինեցաւ եկեղեցի. Յհ. իմ. երեւ. եւ Յհ. իմ. եկեղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԾԵՄ — (ածի, ա՛ծ.) NBH 1 0020 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ն. ἅγω, ἁνάγω, ἑπάγω, προάγω duco, adduco Բերել. մերձ կամ առաջի դնել, կացուցանել. ... *Ած զնոսա առ Ադամ ... ած զնա առ Ադամ: Ա՛ծ զնա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0219 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c ն. ὁνομάζω, ἑπονομάζω, προσαγορεύω nomino, cognomino, appello, nuncupo, καλέω, ἑπικαλέω voco Անուն դնելով յորջորջել. կոչել. կարդալ. ձայնել. մականուանել. անուն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՎԱՆԴԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 506 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ն. περιέχω, περιλαμβάνω comprehendo, contineo Զբովանդակ լրիւ պարփակել. պարագրել, ամփոփել, տեղեաւ, կամ մտօք. մէջը առնել, սըղմցնել. Տե՛ս եւ ԲԱՒԱՆԴԱԿԵԼ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՐԱԽՏ — (ի, իւ կամ աւ, ից կամ աց, իւք.) NBH 1 0642 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 13c գ. παράδεισος paradisus որ եւ ԴՐԱՍՏ. Դարաստան. պարտէզ. բուրաստան. տեղի պտղատու ծառոց, եւ ծաղկանց. որպէս եւ պ. տիրէխթան, ծառք, ծառատունկք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱՍՏԵՂԾ — (ի, ից.) NBH 2 0396 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c ա.գ. πρωτόπλαστος primo formatus. Առաջին կամ յառաջագոյն ստեղծեալ. նախկին ստեղծուած. եւ Առաջին մարդն ադամ, եւ եւայ. *Սատանայ հրեշտակ էր յերկինս նախաստեղծ. Ճ. ՟Գ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԿԶԲՆԱՀԱՅՐ — (հօր.) NBH 2 0720 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c գ. Նախահայրն ադամ. հին նահապետ. եւ Առաջինն յիմիք կարգի. հեղինակ. գտակ. սկզբնապատճառ, նախաշաւիղ. նախկին օրինակ. *Պատուիրանի սկզբնահօրն դաւանութեան: Իսկ զբնահայրն սկսեալ մինչեւ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Serj Tankian — Datos generales Nombre real Serj Adam Tankian (Սերժ Ադամ Թանգյան) …   Wikipedia Español

  • ԱԴԱՄԱԾԻՆ — (ծնի, ծնաց.) NBH 1 0004 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c ա.գ. ՅԱդամայ ծնեալ. որդիք Ադամայ. Ադամ որդի. *Ադամածին ապաշխարողքս. Տօնակ.: *Մխիթարէ զադամածինքս՝ որ ապաշխարեն. Լծ. կոչ.: *Ադամածնացս քաղաքակիցս լինել երկնախումբ բանակացն. Յհ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0006 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἑλευθερία , libertas Ազատն գոլ. ազատականութիւն. ազնուականութիւն. իշխանութիւն. պատիւ. *Ուր Հոգի Տեառն է, անդ ազատութիւն է: Սպրդեցին մտանել դիտել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴՈՒՄՆ — (դման, անց.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ἑνέργεια , operatio, actus, instinctus Ազդեցութիւն. ազդեցումն. ներգործութիւն. շարժումն ներքին. շնչումն. թելադրութիւն. դրդում. ամէլ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.