ԱՀԵԿԱՆԻ

( (անհոլով).) NBH 1-0030 Chronological Sequence: Early classical գ. ԱՀԵԿԱՆ կամ ԱՀԵԿԱՆԻ. որ եւ ԱՀԿԻ (անհոլով). Անուն ամսոյ հայոց, որ ըստ անշարժ տումարի համեմատի ապրիլի եւ մայիսի. որպէս եւ քսանթիկոսն յունաց. *Մինչեւ յերեսունն ահեկանի ամսեան: Յամսեանն ահեկանի. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Ա. 30. 33:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՀԵԿԱՆ — I. (ի, աց.) NBH 1 0030 Chronological Sequence: 8c, 10c, 13c ա. իբր Ահեկեան, այս ինքն ձախակողմեան. եւ մոլորեալ. վատթար. *Ահեկանացս կայից ուժգնութիւն տալով՝ յաղթեցի (աջոյս): Այլք յահեկանացն (հերեսիովտաց): Մի՛ յիշեր զիս ʼի հանդէս կորուսելոցն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀԿԻ — ( ) NBH 1 0030 Chronological Sequence: 10c, 13c գ. Նոյն ընդ ամսոյն ԱՀԵԿԱՆԻ. *Այս ամենայն եղեւ ահկի ամսոյ՝ որ տասն էր: Յամսեանն ահկի՝ որ օր եօթնեւտասն էր. Յհ. կթ.: *Ահկի, այս ինքն ահանի, ʼի յառնել գետոց եւ ʼի թուլանալ ձեան, ահ է ասեն մարդոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐՈՒԱՆՑ — ( ) NBH 2 0066 Chronological Sequence: 15c գ. Հին անուն Ահեկանի ամսոյն. *Հարուանց. զոր այժմ կոչեն Ահկի. Տօմար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.