ԱՀԵԿԻՆ

(ինք.) NBH 1-0030 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c ա.գ. ԱՀԵԿԵԱՅ ԱՀԵԿԻՆ ԱՀԵԿԻՔ. Ձախակողմեան. ահեկան. ձախինը. ... εὑώνυμος sinister, tra, laevus *Զոր միանգամ կարծես աջոյ կողման, զայսոսիկ նա կարծէ ահեկեայս: Զո՞ր արդեօք կող. զահեկեա՞յն, թէ զաջոյն: Զահեկեայ զարմունկնն ʼի դուրս կորզեալ. Փիլ.: *Տեսեալ արս ընտիրս ընդ նմա աջինս եւ ահեկինս: Արս ընտիրս՝ աջինս եւ ահեկինս կազմէին. Խոր. ՟Ա. 10: Յհ. կթ.: *Աջեացն եւ ահեկեացն հակառակօքն միաբանելովք. Եղիշ. դտ.: *Որով ընդ աջեացն եւ ընդ ահեկեացն ասի ʼի բաց որոշութիւն. Անյաղթ բարձր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՀԵԿԵԱՅ — (եայք) NBH 1 0030 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c ա.գ. ԱՀԵԿԵԱՅ ԱՀԵԿԻՆ ԱՀԵԿԻՔ. Ձախակողմեան. ահեկան. ձախինը. ... εὑώνυμος sinister, tra, laevus *Զոր միանգամ կարծես աջոյ կողման, զայսոսիկ նա կարծէ ահեկեայս: Զո՞ր արդեօք կող.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀԵԿԻՔ — (կեաց.) NBH 1 0030 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c ա.գ. ԱՀԵԿԵԱՅ ԱՀԵԿԻՆ ԱՀԵԿԻՔ. Ձախակողմեան. ահեկան. ձախինը. ... εὑώνυμος sinister, tra, laevus *Զոր միանգամ կարծես աջոյ կողման, զայսոսիկ նա կարծէ ահեկեայս: Զո՞ր արդեօք կող.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՅԹ — I. (բութի, թաց.) NBH 1 504 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c, 14c, 15c գ. ԲՈՅԹ ԲՈՅԹՆ. ἁντίχειρ pollex, hallus Առաջին մատն ձեռաց եւ ոտից՝ լայն եւ կարճ քան զմիջինս. բութ, մէնծ մատը. ... *Զծերս կախեցին զբութաց. Երեմ. աղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԳԱՑՈՒՄՆ — (ցման.) NBH 1 0726 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. αἵσθησις sensio Զգալն, խելամտութիւն. խելքը հասնիլը՝ բացուիլը. *Վաղվաղակի ընդ ահեկին եւ աջոյ զգացումն՝ Աստուածային պարապէր ուսմանց. Սկեւռ. լմբ. Եւ μήνυμα, μήνυσις indictio, indicium,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՈՂԻՔ — (ղեաց.) NBH 2 0888 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c գ. ՏՈՂԻՔ ՏՈՂՈՒԿՔ ՏՈՂՈՒՆՔ ՏՈՂՈՒՔ ՏՈՂՔ. σίελος, σίαλος, ον saliva πτυελός sputum. թուք. լորձունք. խուխ. շողիք ... *Ցաւովք կլանիցեմք զտողիս: Կլից զտողիս իմ: Ասեն՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՈՂՈՒԿՔ — (ղկաց.) NBH 2 0888 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c գ. ՏՈՂԻՔ ՏՈՂՈՒԿՔ ՏՈՂՈՒՆՔ ՏՈՂՈՒՔ ՏՈՂՔ. σίελος, σίαλος, ον saliva πτυελός sputum. թուք. լորձունք. խուխ. շողիք ... *Ցաւովք կլանիցեմք զտողիս: Կլից զտողիս իմ: Ասեն՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՈՂՈՒՆՔ — (նից.) NBH 2 0888 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c գ. ՏՈՂԻՔ ՏՈՂՈՒԿՔ ՏՈՂՈՒՆՔ ՏՈՂՈՒՔ ՏՈՂՔ. σίελος, σίαλος, ον saliva πτυελός sputum. թուք. լորձունք. խուխ. շողիք ... *Ցաւովք կլանիցեմք զտողիս: Կլից զտողիս իմ: Ասեն՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՈՂՈՒՔ — ( ) NBH 2 0888 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c գ. ՏՈՂԻՔ ՏՈՂՈՒԿՔ ՏՈՂՈՒՆՔ ՏՈՂՈՒՔ ՏՈՂՔ. σίελος, σίαλος, ον saliva πτυελός sputum. թուք. լորձունք. խուխ. շողիք ... *Ցաւովք կլանիցեմք զտողիս: Կլից զտողիս իմ: Ասեն՝ թէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՈՂՔ — (ղից.) NBH 2 0888 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c գ. ՏՈՂԻՔ ՏՈՂՈՒԿՔ ՏՈՂՈՒՆՔ ՏՈՂՈՒՔ ՏՈՂՔ. σίελος, σίαλος, ον saliva πτυελός sputum. թուք. լորձունք. խուխ. շողիք ... *Ցաւովք կլանիցեմք զտողիս: Կլից զտողիս իմ: Ասեն՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑՈՒՑԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0918 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c, 13c, 14c ա. δεικτικός ostensivus, demonstrativus ἑνδεικτικόν indicium. Ցուցանօղ իւիք օրինակաւ. մանաւանդ որպէս տեսակ նախատիպ. (յն. εἱδικός specialis, formalis. կամ ἱδέα species )… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.