ԱՂԱԲՈՂՈՆ

(ի, աւ, օք.) NBH 1-0031 Chronological Sequence: Unknown date - Տ. ԱՂԱԲԱՂՈՎՆ

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԱԲԱՂՈՎՆ — (ի, աւ, օք.) NBH 1 0031 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c գ. ԱՂԱԲԱՂՈՎՆ ԱՂԱԲԱՆՈՍ, ԱՂԱԲՈՂՈՆ. որ եւ ԱՆԱՓԱՂ. եւ ՂԱԲՈՂՈՆ. բառ յն. ἁναβολή, ἁναβόλαιον, ἑξωμίς abolla, amictus, tunica brevis, superhumeralia Վերարկու. թիկնոց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԷԲՈՂՈՆ — ( ) NBH 1 0039 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՂԱԲՈՂՈՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԲՈՂ — (ի.) NBH 1 0100 Chronological Sequence: Unknown date գ. ԱՆԱԲՈՂ որ գրի վրիպակաւ եւ ԱՆԱՓԱՂ, ԱՂԱԲՈՂՈՆ եւ այլն. Բառ յն. անավոլի՛, անավօ՛լիոն այս ինքն վերարկու. ἁναβολή, ἁναβόλαιον amictus, amiculum *Առնում տարազ միայնակեցի, եւ զգենում զհանդերձ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՂԱՓ — ( ) NBH 1 0104 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՂԱԲՈՂՈՆ. *Զանաղափս (ընկալաւ) ʼի նմանութիւն խաչին զարդարել. Մաշտ. սքեմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՓԱՂ — ( ) NBH 1 0117 Chronological Sequence: Unknown date ԱՆԱՓԱՂ Տ. ԱՆԱԲՈՂ, եւ ԱՂԱԲՈՂՈՆ. *Լուծին զանափաղսն առաջի իմ եւ զգօտիսն, եւ կողմնեցան. Վրք. հց. ձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՂՈՆ — (ի, աց.) NBH 1 504 Chronological Sequence: 6c գ. որ եւ գրի ԲՈՒՂՈՆ. ἁναβόλαιον pallium, penula Փիլոն. աղաբողոն. վերարկու, մեկնոց, կրկնոց. ... *Երեք զօրականքն՝ որք հատին զգլուխն Պօղոսի ... եկին որք ունէին զբողոնն (կամ զբուղոնն), տանելով զնա Ներոնի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԲԻՃԱՂ — (ի.) NBH 1 0645 Chronological Sequence: Unknown date գ. (լծ. ընդ աղաբողոն) ἑπιβόλιον amictus Վերարկու. եափուճա. *Զգեցոյց նմա զեբիճաղ մի. Վրք. հց. ՟Ի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՐԿՆՈՑ — I. (ի, աց.) NBH 1 1136 Chronological Sequence: Unknown date, 10c գ. ԿՐԿՆՈՑ διπλοΐς, ΐδος diplois, oidis; duplicata laena, tunica, amictus, toga, pallium, chlamys եւն. որ եւ ասի ԿՐԿՆԱԿԻ. Կրկնեալ կամ երկրորդ զգեստ ʼի վերայ առաջնոյն. վերարկու.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՂԱԲՈՂՈՆ — ( ) NBH 2 0162 Chronological Sequence: Unknown date Փոխանակ գրելոյ Աղաբողոն. յն. անավօլի՛. Վերարկու. ... *Սուրբ յակովբ զղաբողոնն նաւակ արարեալ՝ անցանէ. Ճ. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵԿՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 2 0244 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 13c գ. ἁναβολή amictus, pallium περίζωμα cingulum, cinctura. Վերարկու՝ իբրու զանձամբ տարածելի. թիկնոց. աղաբողոն. կրկնոց. արկանելի. սփածանելի. սինդոն ... *Ծրարեսցես ʼի մեկնոցի քում:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.