ԱՂԱՄ

(աղացի, աղա՛.) NBH 1-0032 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 13c ն. ἁλέω, ἁλήθω molo Մանրել զցորեան, եւ յալիւր դարձուցանել՝ յաղօրիս կամ յերկանի. լեսուլ. ... *Ա՛ռ երկան, աղա՛ ալիւր: Աղայր ʼի մի երկանս: Եթէ եղիցին երկու՝ աղալ ʼի միասին. Ես. ՟Խ՟Է. 2: Դտ. ՟Ժ՟Զ. 21: Մտթ. ՟Ի՟Դ. 41: Ղկ. ՟Ժ՟Է. 35: *Զցորեանն՝ իբրեւ չէր աղացեալ, ուտէին. Յհ. կթ.: Մանրել եւ զայլ իրս իբրեւ զփոշի. լեսուլ. συγκόπτω concido, contero ծեծել, մանրցնել. ... *Ա՛ռ դու քեզ խունկս անուշունս, եւ աղայցես ʼի նմանէ մանր: Խնկով հանդերձանաց մանր աղացելով. Ել. ՟Լ. 34. 36: Ղեւտ. ՟Ժ՟Զ. 12: *Ոսկի մանր խարտիւ աղացեալ. Յհ. կթ.: *Աղացեալ աղ ցանեցին ʼի վերայ վիրաւորեալ մարմնոյն. Հ. կիլիկ.: *Մտին ջուրքն աղացեալ որթուն առ սիրտ նոցա. Եփր. ել.: Նմանութեամբ՝ ծասքել, որոճել. ... եւ գիշատել. ... *Ուղտն որոճայ զկերակուրն՝ ʼի վերստին աղալով եւ ծասկելով. Փիլ. լին.: *Զկենդանասեր մարդիկ՝ ժանեօք մանրեալ աղացեալ՝ ուտէին. Յհ. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.