ԱՌՈԳԱՆՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0310 Chronological Sequence: 6c, 11c, 12c, 13c գ. (ʼի ձայնէս Ոգել, այսինքն ասել.) իբր Առասացութիւն. կամ ըստ յն. առերգութիւն. προσῳδία prosodia, accentus vocis Բարեյարմարութիւն ձայնի ʼի վերծանութեան բառից եւ բանից, եւս եւ վանկից յայլ եւս այլ լեզուս՝ ըստ ելեւէջից շեշտելոյ եւ բթելոյ, եւ ըստ եղանակի առաջիկայ իմաստից. ... *Վերծանութիւն ներկուռ ըստ առոգանութեան: Առոգանութիւնք են տասն. շեշտ, բութ, պարոյկ, երկար, սուղ, թաւ, սոսկ, ապաթարց, ենթամնայ, եւ ստորատ: Առոգանութիւնք սեռականք են երեք. ոլորակ, ամանակ, հագագ. Թր. քեր.: *Առոգանութիւնդ՝ առասանութիւն ասի: Առոգանութիւնք, այսինքն առովասութիւնք. Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.: *Ուժգնակի վերծանեալ ըստ իւրում առոգանութեանցն. Մագ. ՟Զ: ԱՌՈԳԱՆՈՒԹԻՒՆ ἅρδευσις irrigatio իբր Առոգումն, ոռոգումն. *Առոգանութեամբ յորդորագոյն արձակեալ վտակս. Մագ. ՟Ի՟Թ: *Սրսկէ զանձրեւն, եւ զուարճացուցանէ զարարածս՝ նորին առոգանութեամբն. Լմբ. սղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՌԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0292 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 11c, 12c, 14c գ. Որպէս Առասացութիւն. ասացուած. բան. ճառ. որպէս յն. լտ. λόγος, διάλογος, χρησμός oratio, sermocinatio, oraculum *Գրէ զմարգարէիցն առասանութիւնս: Պղատոնական նորագոյնս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՐՋԱԲԵԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0495 Chronological Sequence: 13c գ. περίκλησις circumflexio. որ եւ ՊԱՐԲԵԿՈՒԹԻՒՆ. Պարուկաւ բթելն զոյգ ընդ շեշտի. *ԹԷ ըստ պարբեկութեանն, պարուկաւն. այսինքն է՝ թէ ըստ շրջաբեկութեանն (լիցի առոգանութիւն), շրջակաւն ասին նոքա ասացեալք, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐՈՅԿ — (րուկի, կաց.) NBH 2 0637 Chronological Sequence: 6c, 13c գ. περισπώμενος, νη, νον circumflexus, a, um. Առոգանութիւն ոլորտացեալ պարուրմամբ, որոյ նշանն (՞) է ազգ ոլորոկի՝ բաղկացեալ ʼի շաշտէ եւ ի բթէ (՛ , ՝). *Պարոյկ՝ շրջումն վերուստ ʼի վայր: Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.