ԱԴԱՄԱՅԻՆ

(յնոյ, ոց) NBH 1-0004 Chronological Sequence: Unknown date ա. ԱԴԱՄԱՅԱԿԱՆ, ԱԴԱՄԱՅԻՆ, Ադամայ պատշաճեալն. ադամեան. ադամինը. *Ադամայական ծնունդք, մարմին. Կիւրղ. ղկ.: Ճառընտ.: *Ադամային զգեցեալ մարմին. Շար.: գ. ԱԴԱՄԱՅԻՆՔ. գ. Տ. ԱԴԱՄԵԱՆՔ. *Ընդ Ղազարու կենդանացեալ ամենայն ադամայինքս: Հնձան լի կոխեաց զմեղս ադամայնոցս ʼի խաչին. Տօնակ.: Լծ. կոչ.: ԱԴԱՄԱՅԻՆՔ (2-1041) *Ամենայն ադամայնոցս ազգի. Վրք. հց. ՟Դ. ձ. (ուր տպ. ադամեան ազգի): *Երկիւղ մեծ իցէ ամենայն ադամայնոցս. անդ. (որ պակասի ʼի տպ):

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԴԱՄԱՅԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0004 Chronological Sequence: Unknown date ա. ԱԴԱՄԱՅԱԿԱՆ, ԱԴԱՄԱՅԻՆ, Ադամայ պատշաճեալն. ադամեան. ադամինը. *Ադամայական ծնունդք, մարմին. Կիւրղ. ղկ.: Ճառընտ.: *Ադամային զգեցեալ մարմին. Շար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԴԱՄԱԶԳԵՍՏ — (ի, ից.) NBH 1 0003 Chronological Sequence: Unknown date ա. Յադամայ եւ ըստ Ադամայ զգեցեալն. ադամային. Ադամայ հագածը՝ ունեցածը. *Յադամազգեստ ʼի մարմնի քում ցուցեր նոցա. Ճշ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԴԱՄԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0004 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱԴԱՄԱՅԻՆ: *Եկիր ʼի Յորդանան կատարելահասակ ադամական մարմնովդ. Ճշ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԴԱՄԵԱՆ — (եանց.) NBH 1 0004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c ա. ԱԴԱՄԵԱՆ ԱԴԱՄԵԱՆՔ: Ադամական. ադամային. այն՝ որ է յադամայ կամ ըստ ադամայ. ադամինը. *Ադամեան մարմին. Ագաթ.: գ. Որդիք Ադամայ. ադամորդիք. *Ադամայ եւ ադամեանցն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏԻՉ — (տչի, չաց.) NBH 1 0006 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ա. Ազատեցուցիչ. ազատարար. փրկիչ, փրկարար. *Ազատիչդ մատնելոց. Նար. ՟Լ՟Ե: *Գերեաց ազատիչ. Շար.: *Զազատիչն ադամային զաւակիս ʼի նորին ծառայութենէ. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ա: Իսկ Եպիփ. խչ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆԱՒՈՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 498 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c, 15c ա. φυσικός, σύμφυτος, ἑπιπεφυκός aturalis, innatos, proprius որ եւ ԲՆԱՒՈՐ. Բնական. եւ ընդաբոյս տնկակից. սեպհական. իւրական. բուն, եւ Ընտանի. *Բնաւորական իր: Նիւթ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՉԱՓԱՅՏ — (ի, ից.) NBH 1 0924 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c գ. ξύλον, σταυρός lignum sanctae crucis, crux. Փայտ խաչի. խաչ. մանաւանդ սուրբ խաչն յոր բեւեռեցաւ քրիստոս տէրն մեր. *Զմեր մեղս իւրով մարմնովն վերացոյց ʼի խաչափայտն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՆԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1083 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 10c գ. Կենագործելն, իլն. կենդանութիւն. *Համայն իսկութիւն ադամային կենագործութեանդ. Նար. ՟Ղ՟Գ: *Կենագործութիւն նորա առաջի ամենեցուն կայր պատրաստեալ. Մեկն. ղկ.: *Ի նորոգումն ղազարու զինքեանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՂԱՆՉԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0246 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա. ἁμαρτάνων կամ τών եւ ανούσα peccans, delinquens, peccatrix πονηρός malus. Մեղաւոր. յանցաւոր. մեղապարտ. վնասապարտ. անիրաւ. չար. ... *Մեղանչականին ետ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱՀԱՅՐԵԱՆ — ( ) NBH 2 0390 Chronological Sequence: Unknown date ա. προπατοριός . Տ. ԱԴԱՄԱՅԻՆ. *Որ առ ʼի նախահայրեանն պարտաւորութենէ զնեղութիւնս. Մաքս. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.