ԱՍՏՈՒԱԾԱՅՆՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0327 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c գ. θεότης divinitas Աստուածային գոլն Աստուծոյ. աստուածութիւն. *Առ աստուածայնութեան բնութեան անհասանելի է խորհրդոց մարդկան Աստուած. Պրպմ.: Եւ τὸ θειότατον divinisimum esse Աստուածակերպութիւն հաղորդեալ իւիք օրինակաւ. սրբազանութիւն. *Ոչինչ ծանիցէ յաստուածաւանդիցն, այլեւ ոչ գործիցէ ինչ, որ ոչ զգոլն աստուածայնութեամբ: Եւ զայս վարկանիմ նշանակել զաստուածայնութիւնսն եւ ծայրութիւնս երեւեցելոցն եւ իմացելոցն. Դիոն.: *Զաստուածայնութիւնս հոգւոյս ʼի ստորեւս քարշէ. Լմբ. սղ.: Եւ ὀσιότης sanctitas Սրբութիւն. բարեպաշտութիւն. *Հետեւի արդարութեան եւ աստուածայնութիւն, եւ ճշմարտութիւն, եւ հաւատն, եւ չարատեցութիւն. Արիստ. առաք.: *Ականատես մեր ունելով զաստուածայնութիւն իւրեանց եւ զբարեվայելչութիւն. Լմբ. պտրգ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.