ԱՍՏՈՒԱԾԱՏԵՍԱԿ

(ի, աց.) NBH 1-0330 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 12c, 14c ա. θεοειδής deiformis, divinae speciei որ եւ ԱՍՏՈՒԱԾԱՏԵՍԻԼ. Աստուածատիպ. աստուածազան. աստուածանման. աստուածակերպ. *Աստուածատեսակ քահանայապետութիւն (հրեշտակաց), կամ զօրութիւն, կամ նմանութիւն: Աստուածատեսակացն նոցա ունակութեանց: Յաղագս երկնայնոցն եւ աստուածատեսակացն: Ըստ աստուածատեսակ զուարճութեան. Դիոն.: եւ Շ. հրեշտ.: *Զամենայն զգերազարդսն դասս՝ աստուծատեսակս կոչել. Մաքս. ի դիոն.: *Բոլորեքեան աստուածատեսակք. Առ որս. ՟Ե. ՟Է. եւ Ածաբ. մկրտ.: *Աստուածատեսակք եղեալ, եւ յԱստուած միացեալ. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Դ: *Ըստ առաջին աստուածատեսակ նմանութեան. Յհ. իմ. պաւլ.: *Այս էր նորա պատիւ բարձրագոյն եւ աստուածատեսակ, ընդ բանին յառաջ գուշակիլ ʼի մարգարէիցն. Անան. ի յհ. մկ.: *Տե՛ս զերկրորդ արարչութիւնն համեմատ առաջնոյն, եւ գերագոյն գտեալ եւ աստուածատեսակ քան զառաջինն. Ոսկիփոր.: ԱՍՏՈՒԱԾԱՏԵՍԱԿ. Աստուածատես. իսրայէլեան. *Մի անգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատցայ ազգէ. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԱՉԵԱՅ — ( ) NBH 1 0108 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. ἁνόμματος exoculats, oculis captus Ոյր չիք աչք մարմնեղէն. որ ոչն տեսանէ մարմնոյ աչօք. *Դու հաւատա՞ս, զանաչեայն յեղեալ աչացուն հարցանէր Տէրն, յՈրդի Աստուծոյ. Խոսրովիկ.: *Անձն աստուածատեսակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱԿԱՍԱԳԻՐ — ( ) NBH 1 0225 Chronological Sequence: 8c ա. Անթերի յօրինուածով գծագրեալ. *Աստուածատեսակ առաքինութեանն անպակասագիր նկարագրութիւնն բարւոք նմանութեամբ. Դիոն. եկեղ. ՟Դ. յն. ἁπαράγραπτος զոր ոմանք իմանան իբր ἁπαράγραφος այսինքն անպարագիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԶԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0322 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. θεῖος divinus, divus Աստուածանման (իբր այսինքն ալդակից գտեալ). աստուածազգի. աստուածատեսակ. աստուածարեալ. սրբազան. աստուածային. աստուածական. *Աստուածազան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԿԵՐՊ — (ի, ից.) NBH 1 0325 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. Աստուածատեսակ. աստուածանման. ստուածավայելուչ. աստուածաին. *Աստուածակերպ փառք, կամ տեսիլ, յայտնութիւն. Ագաթ.: մ. ԱՍՏՈՒԱԾԱԿԵՐՊ մ. Ըստ կերպի Աստուծոյ. որպէս զԱստուած. *Եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՁԵՒ — ( ) NBH 1 0326 Chronological Sequence: Unknown date ա. Իբր Աստուածանման. աստուածատեսակ. *Եթէ կամի, օձաձեւ լինի. եւ եթէ կամի, աստուածաեւ. Եղիշ. յես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՆՄԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0327 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 13c ա. ԱՍՏՈՒԱԾԱՆՄԱՆ θεομίμητος deosimilis, deum imitans Նման Աստուծոյ. աստուածակերպ. աստուածատեսակ. Աստուածաձեւ. գերահրաշ. սուրբ. *Աստուածանման տէր, կամ թագաւոր, եւ այլն. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՏԵՍ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0330 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 10c, 12c, 13c ա. θεόπτης qui deum videt Տեսօղ Աստուծոյ՝ ո՛ր եւ է օրինակաւ. Ի նոյն միտս թարգմանի սովորաբար անունս ԻՍՐԱՅԷԼ, որպէս եւ Տեսանօղ կոչիլն մարգարէից. զԱստուած… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՏԵՍԱԿԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0330 Chronological Sequence: Unknown date մ. θεοείδως deiformiter Որպէս աստուածատեսակ. իբրու աստուածանման. եւ Աստուածեղէն օրինակաւ. *Առ երկրորդսն զօրացողատրապէս եւ աստուածատեսակաբար եկեալ յառաջ: Գոլոյն եւ տեսանելոյն պատճառ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՏԵՍԱԿԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0330 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 12c ա. θεοειδέστερος deiformior Առաւել աստուածատեսակ եւ աստուածանման. *Առաջին քահանայապետութիւն, քան զոր ոչ է այլ աստուածատեսակագոյն. Դիոն. երկն.: Շ. հրեշտ.: *Այս բարձրագոյն է, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՏԵՍԻԼ — ( ) NBH 1 0330 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c Տ. ԱՍՏՈՒԱԾԱՏԵՍԱԿ. θεοειδής divinae speciei *Աստուածատեսիլ բարի: Պատկեր աստուածատեսիլ: Աստուածատեսիլ գեղեցկութեամբ պատեալք. Փիլ.: *Աստուածատեսիլ շնորհ. Նիւս. կազմ.: *Այր աստուածատեսիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.