ԱՂԱՒԱՂԵՄ

(եցի.) NBH 1-0034 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. Այլայլել, աղարտել, եւ աւերել, տկարացուցանել. անպիտան կամ խոտան կացուցանել. ապականել. եղծանել. խանգարել. անշքացուցանել. աւրել, փճացնել. ... *Եկն Աբրահամու աստուածպաշտութիւնն, եւ աղաւաղեաց զայն (զհեթանոսութիւն). Եզնիկ.: *Զի զեկեղեցւոյն փառս աղաւաղեսցեն: Զի զփառսն աղաւաղել մարթասցեն զՈրդւոյն Աստուծոյ. Եղիշ. ՟Բ: Ոսկ. յհ.: *Աղաւաղեսցե՞ս զքաղցրութեանդ բարեշնորհ ծաղիկդ: Մանրագորս աղաւաղեալ. Նար. ՟Բ. ՟Կ՟Է: *Ոչ ժամանակք աղաւաղեն զնա, եւ ոչ երկայնութիւնք աւուրց. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ժ՟Ա: *Ոչ աղաւաղել (կամ աղարտել) զնոցայն. Տօնակ.: *Զի մի՛ ʼի հակառակութենէն բարետոհմութիւնն աղաւաղեսցի. Լմբ. ատ.: Եւ աղարտել, որպէս անարգել. արհամարհել, խոտել. մերժել. ... *Զերկնաւոր փրկութիւնն աղաւաղես եւ անարգես. Եղիշ. ՟Բ: *Ոչ հաւանեալ աղաւաղել կամ փոխանակել զերկնաւոր կենացն զփրկութիւն ընդ անգիւտ կորստեանն. Յհ. կթ.: Իսկ ʼի ՃՃ. *Յանդնդային աղաւաղեալ խորխորատʼʼ. իմա՛ խարդաւանեալ: Կամ կասեցուցանել. լքուցանել. տալ յանգիլ եւ յետնիլ. որ է ըստ յն. λήγω իբր լքանիլ. desino, finem facio *Ոչ աղաւաղէր զինքն ʼի յուսոյ երկնաւոր փրկութեանն. Յհ. կթ.: *Ոչ երբէք աղաւաղեալ յանկեալ լինի փութո՛վ եկելոցն բազմութիւն. Նիւս. թէոդոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.