ԱՂԱՒՆԱԿԵՐՊ

(ի, ից.) NBH 1-0035 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա.մ. Երեւեալ ʼի կերպարանս աղաւնոյ. աղաւնոյ նման. աղաւնիի նման, աղաւնիի տեսքով. *Յաղաւնակերպ նմանութենէ անտի առեալ զկերպարանս. Ագաթ.: *Աղաւնակերպ իջմամբ կամ երեւմամբ: Գգուես սիրով աղաւնակերպ. Շար.: *Հոգին Սուրբ աղաւնակերպ իջանէ: Շնորհք Հոգւոյն Սրբոյ աղաւնակերպ ʼի վերայ գլխոյ նորա հանգուցեալ. Ագաթ.: Յհ. կթ.: *Աղաւնակերպ հրեշտակք Աստուծոյ կերակրէին զնա. Հ=Յ.: *Հոգւոյ ճշմարտին՝ աղաւնակերպին. Գանձ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԱՒՆԱԿԵՐՊԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0035 Chronological Sequence: 10c, 13c ձ. Աղաւնակերպ լինել. նմանել աղաւնոյ. աղաւնիի նման ըլլալ. *Աղաւնակերպիլ եւ սպիտականալ: Սպիտակաձեւ աղաւնակերպեալ հաւատովք. Նար. յովէդ.: *Բովանդակ անձամբ փայլէ աղաւնակերպեալ. Վրդն. երգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՒՆԱՆՄԱՆ — ( ) NBH 1 0035 Chronological Sequence: Unknown date ա.մ. Նման աղաւնոյ. աղաւնակերպ. *Մաքուր հոգին ելեալ յերկինս աղաւնանման: Հոգւոյն իջմամբ աղաւնանման. Գանձրն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԽՕՍ — ( ) NBH 1 448 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Որպէս Քաղցրաբան. անուշ լեզու. ... *Քա՛ղցր լեր ʼի խօսել ... դաշն ʼի պատասխանելն, եւ բարեխօս յամենայնի. Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ: ա. ԲԱՐԵԽՕՍ ի. ից կամ աց. ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԳՈՒԵՄ — (եցի.) NBH 1 0533 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c ն. ἁγκαλίζω, ἁγκαλίζομαι, παρακαλέω Ulnis amplector, in ulnis gesto, recreo , τηθηνέω nutrio, foveo Ի գոգն կամ ʼի գիրկս փայփայել. սիրով գրկել. ողջագուրել. տածել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԴԵՄԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0646 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. Որ ինչ ա՛նկ է եդեմայ, կամ դրախտի փափկութեան. *Եդեմական կայից. Նար. խչ.: Իսկ Շար. *Ուր ենովք եւ հեղիաս կան ծերացեալք աղաւնակերպ ի դրախտին եդեմական». իմա՛, տեղի նման վայելչութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐՀՐԴԱԾԵՄ — (եցի.) NBH 1 0977 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. εὑνοέω, διανοέω, λογίζομαι cogito եւն. Խորհուրդ ʼի միտս ածել կամ յածել. զմտաւ ածել. Տ. ԽՈՐՀԵԼ. մտածել, մտմտալ. ... *Սքանչացաւ րոյսն, խորհրդածելոցն՝ ուստի այն լինել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈԼԱԹԵՒԵՄ — (եալ.) NBH 2 0114 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 12c ՀՈԼԱԹԵՒԵԼ. Բանալ եւ տարածել զթեւս. պատել իբր թեւովք. սփռել, սփռիլ. *Արեգակն ʼի հասարակահոլովն ժամանեալ ժամանակ՝ զմէջս երկնի եւ երկրի հոլաթեւէ. Սհկ. կթ. արմաւ.: *Սաւառնացեալ սերովբէն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱՒԱՌՆԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0703 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ձ. πτερίσσομαι (որ եւ թեւաւորիլ). alas quatio, alis strepo, volando alas agito. որ եւ ՍԱՒԱՌՆԱՆԱԼ. Բանալ տարածել եւ բախել զթեւս ʼի թռչիս. թեւապարել. թեւակոխել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐԲԱՄՏԵՄ — ( ) NBH 2 0760 Chronological Sequence: Early classical չ. ՍՐԲԱՄՏԵԼ. Սուրբ միտս ստանալ. ունել սիրտ սուրբ. *Հոգին սուրբ աղաւնակերպ իջանէ, զի ուսուսցէ տեսողացն՝ սրբամտելով առ աստուած մերձենալ. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.