ԱՐԴԵԱՆ

(-) NBH 1-0348 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c ա. ԱՐԴԵԱՆ παρών, ἑν τῷ παρόντι paesens, impraesentiarum որ եւ ԱՐԴԱՅԻՆ, ԱՐԴԻ. այսինքն Այժմու. Այժմեան, ներկայ, առաջիկայ. հիմնակուան. ... *Յարդեան ժամանակիս: Որպէս եւ այժմ եւ արդեան ժամուս. Փիլ. ՟ժ. բան. եւ Փիլ. ել.: *Ոչ ըստ վաղնջուց ազգականութեան, այլ ըստ արդեանս. Խոր. ՟Գ 48: *Ոչ յարդեան ժամանակի, այլ ʼի սկզբան լինելութեանն: Մինչեւ յարդեանս ամանակ: Արդեան տարակուսանացս: Արդեանս աղէտք. Պիտ.: *Գիտելով զարդեան դիպուածոյս: Ի կատարումն արդեան խորհրդոյս. Նար. ՟Ժ՟Ը. ՟Հ՟Ե:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՐԴԻՒՆ — (դեան, դեամբ. մանաւանդ՝ արդիւնք, դեանց, դեամբք կամ դեօք.) NBH 1 0349 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ԱՐԴԻՒՆ մանաւանդ՝ ԱՐԴԻՒՆՔ. γέννημα, εὑφόριον, γεώργιον, πράγμα productum, fructus terrae, manipulus… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԴԱՅԻՆ — ( ) NBH 1 0345 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՐԴԵԱՆ, ԱՐԴԻ. *ԱՐԴ արդային իմն տնտեսութեան յառաջ քան զծնունդն տէրունական աշխարհագրութիւն վարկանողացն հրամանատրիւր. (իբր նոր, կամ մարդկային). Ճ. ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԴԻ — ( ) NBH 1 0349 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c մ. ԱՐԴԻ. ԱՐԴԻ՛ ԵՒՍ. (որ եւ յն. ա՛րդի) ἅρτι modo, nuper, recenter Ա՛րդ. ա՛րդ եւս. այժմ. այժմ իսկ. այժմիկ. այն ինչ. դեռ. արդէն իսկ. ահա այժմ. փոքր մի յառաջ. ... *Արդի եւս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԵՐԵՒԵՄ — (բացերեւեալ.) NBH 1 475 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 9c ն. ԲԱՑԵՐԵՒԵԼ ԲԱՑԵՐԵՒԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἁποφαίνομαι planum facio, demonstro եւ exxlico, decerno, enuncio որ եւ ԲԱՑԵՐԵՒՈՑԵԼ, ԲԱՑԱՍԵԼ. Յայտնի երեւեցուցանել. արտայայտել. յանդիման… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԵՐԵՒԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի) NBH 1 475 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 9c ն. ԲԱՑԵՐԵՒԵԼ ԲԱՑԵՐԵՒԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἁποφαίνομαι planum facio, demonstro եւ exxlico, decerno, enuncio որ եւ ԲԱՑԵՐԵՒՈՑԵԼ, ԲԱՑԱՍԵԼ. Յայտնի երեւեցուցանել. արտայայտել. յանդիման կացուցանել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.