ԱՂԲԵՐԱԿՆ

(կան, կունք կամ կանք, կանց.) NBH 1-0036 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c, 12c գ. ԱՂԲԵՐԱԿՆ գրի եւ ԱՂԲԵՒՐԱԿՆ կամ ԱՂԲԻՒՐԱԿՆ. Ակն աղբեր. եւ աղբիւր. որ եւ ԱԿՆԱՂԲԵՒՐ, կամ ԱԿՆԱՂԲԻՒՐ. ջրի ակ, աղբուր. ... ըստ յն. աղբիւր ջրոյ. *Ո դարձոյց զվէմն ʼի վտակս ջուրց, եւ զապառաժն յաղբերակունս: Ընդ աղբերակունս ածցէ զնոսա. Սղ. ՟Ճ՟Ժ՟Գ. 8: Ես. ՟Խ՟Թ. 10: *Ընդ ցամաքել աղբերականն. Եփր. թագ.: *Առ ցուրտ աղբերակամբ խայտան. Լաստ. ՟Ժ՟Ը: *Եղիցի երկիրն ծարաւուտ յաղբերականս. Ոսկ. ես.: *Իբրեւ յաղբերականց հոսէին. Եղիշ. ՟Գ: *Զերկիրս գետովք եւ աղբերակամբք վայելչացոյց. Սարգ.: *Ցամաքեցուցեալ զակնաղբեւրն նորա. Ագաթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԵՒՐԱԿՆ — (կան, կունք կամ կանք, կանց.) NBH 1 0036 Chronological Sequence: Unknown date գ. Տ. ԱՂԲԵՐԱԿՆ գրի եւ ԱՂԲԵՒՐԱԿՆ կամ ԱՂԲԻՒՐԱԿՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԻՒՐ — (աղբեր, երբ կամ երաւ. բիւրք կամ բերք, բիւրաց կամ բերաց կամ բերց. բերբք, կամ բերօք. ) NBH 1 0036 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c գ. ԱՂԲԻՒՐ Գրի անխտիր նովին հնչմամբ ԱՂԲԵՒՐ, ԱՂԲԵՒՐՔ. թո՛ղ զի ոմանք ʼի գրչաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԻՒՐԱԿՆ — (կան.) NBH 1 0036 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՂԲԵՐԱԿՆ. *Ի լիճս եւ ʼի ծովս եւ յաղբիւրակունս. Վրդն. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԻՒՐԵՂԷՆ — ( ) NBH 1 0036 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. ԱՂԲԻՒՐԵՂԷՆ կամ ԱՂԲԵՒՐԵՂԷՆ Աղբերական. նման աղբեր. որպէս աղբերակն առատաբուղխ. πηγαῖος fontalis, scaturiens *Զաղբիւրեղէն՝ եւ զաննիազն պատճառ, եւ բաշխումն բարեվայելուչ պարգեւաց: Վասն զի է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՂՏԻՒՐ — (տեր.) NBH 1 0657 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c, 13c գ. ԵՂՏԻՒՐ կամ ԵՂՏԵՒՐ. ἔλος palus (paludis), stagnum λειμών pratum, locus irriguus որ եւ ԱՂՏԻՒՐ. Մարգ ջրարբի. եւ Խաղ գետոց. ճահիճ. ջրակոյտ ծանծաղ եւ իբր անխաղաց. ամուր եղեգսն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.