ԱՂԲԻՒՐԱԲԱՐ

(-) NBH 1-0036 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c մ. ԱՂԲԻՒՐԱԲԱՐ որ եւ ԱՂԲԵՐԱԲԱՐ, ԱՂԲԻՒՐՕՐԷՆ. Իբրեւ զաղբիւր. յորդութեամբ. առատութեամբ. աղբուրի պէս. ... *Որ աղբիւրաբար բաշխեաց զշնորհս յարարածս. Յճխ. ՟Բ: *Աղբիւրաբար (կամ աղբերաբար) բղխեաց. Փիլ.: *Աղբիւրաբար հոսել կամ բերել յինքեան. Պիտ.: *Բանն ճշմարտութեան բղխեալն ʼի հօրէ աղբեւրաբար. Յհ. իմ. եկեղ.: *Աղբերաբար հեղեր յանձինս նոցա. Շար.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԲԵՐԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0035 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՂԲԻՒՐԱԲԱՐ. *Որդւոյ պատճառ ծննդեամբ անճառ, հոգւոյ բղխումն աղբերաբար. Շար. ձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԻՒՐԱԲՈՒՂԽ — ( ) NBH 1 0036 Chronological Sequence: Unknown date ա. Բղխեալ յորդեալ աղբիւրաբար. *Ի ձեռն ախորժելի աղբիւրաբուղխ արտասուացն զհնութիւն մեղացն լուանալ. Բրս. ապաշխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԻՒՐԱՑՈՒՑԻՉ — (ցչի.) NBH 1 0036 Chronological Sequence: 8c ա. Որ բղխէ աղբիւրաբար. յն. աղբիւրեղէն. πηγαῖος *Զնոյն Յիսուս ենթագրէ մեզ (միւռոնն) աղբիւրացուցիչ գոլ աստուածայնապէս անուշահոտութեանցն պաշտպանութեան. Դիոն. եկեղ. ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԻՒՐՕՐԷՆ — ( ) NBH 1 0036 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՂԲԻՒՐԱԲԱՐ. *Ուստի բղխման առին հրաման, ու աղբիւրօրէն բարժանեցան. Հին քեր. ինչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵՒՈՒՄՆ — (ւման, անց.) NBH 1 0679 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. φάσις, ἑπιφάσις, ἑπιφάνεια apparitio, apparentia, species Երեւիլն. տեսանիլն. տեսութիւն. տեսիլ. երեւոյթ. երեւնալը, երեւցածը, տեսք, տեսիլք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.