ԱՂԲԻՒՐԱՑՈՒՑԱՆԵՄ

(ցուցի.) NBH 1-0036 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ն. ԱՂԲԻՒՐԱՑՈՒՑԱՆԵՄ որ եւ ԱՂԲԵՒՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ, ԱՂԲԵՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. πηγάζω Բղխել եւ հոսել յիւրմէ. աղբիւրի պէս բխել վազըցնել. ... *Որք զքաղցրահամս աղբիւրացուցանեն զհոսանս. Կիւրղ. կուս.: *Մահուամբն զանմահութեանն ʼի մեզ աղբիւրացուցանել Շ. Յհ. իմ. երեւ.: Կամ Զեղուլ. լնուլ. լեցնել. ... *Զորս եւ աղբեւրացոյց օրհնութեամբքն. Արշ. ՟Զ: *Զկեանս ʼի մարդիկ աղբեւրացոյց. Անյաղթ բարձր.: *Աղբիւրացուսցես զնոսա քաւութեամբ եւ մեծ ողորմութեամբ. Գանձ.: *Միշտ աղբիւրացուցանէ զանմահութիւն. Խոսր.: Եւ աղբիւր կացուցանել. առնել որպէս զաղբիւր. *Փրկիչն զիւր կողն աղբիւրացոյց. Արշ.: *Զվէմն աղբեւրացոյց. Լմբ. սղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.