ԱՂԲԻՒՐԵՂԷՆ

(-) NBH 1-0036 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. ԱՂԲԻՒՐԵՂԷՆ կամ ԱՂԲԵՒՐԵՂԷՆ Աղբերական. նման աղբեր. որպէս աղբերակն առատաբուղխ. πηγαῖος fontalis, scaturiens *Զաղբիւրեղէն՝ եւ զաննիազն պատճառ, եւ բաշխումն բարեվայելուչ պարգեւաց: Վասն զի է աղբիւրեղէն աստուածութիւն՝ հայր. եւ այլն. Դիոն. ածայ. ՟Բ: *Ի միջի եւ ʼի սրտի տեղւոջ է իմանալ զնոսա, եւ որպէս զբեւեռ աղբիւրեղէն սերտեալ. Մաքս. ի դիոն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԶՆՈՒԱԳՈՐԾ — ( ) NBH 1 0011 Chronological Sequence: 8c Տ. ԱԶՆՈՒԱՐԱՐ. ԳԵՂԵՑԿԱՐԱՐ. καλοποιός pulchrificus *Զօրէն լուսոյ փայլատակեալ յամենեսեան զազնուագործսն հաղորդութիւնս աղբիւրեղէն ճառագայթին իւրոյ. Դիոն. ածայ. ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԵՒՐԵՂԷՆ — ( ) NBH 1 0036 Chronological Sequence: Unknown date ա. Տ. ԱՂԲԻՒՐԵՂԷՆ կամ ԱՂԲԵՒՐԵՂԷՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԻՒՐԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0036 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c չ. ԱՂԲԻՒՐԱՆԱՄ որ եւ գրի ԱՂԲԻՒՐԱՆԱԼ, ԱՂԲԵՐԱՆԱԼ. Բղխել եւ յորդել իբրեւ զաղբիւր. աղբիւրի պէս առատ վազել. ... *Ի միոյ խոցուածէ տիգին՝ ʼի ներքոյ ջուր աղբիւրանայր, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԻՒՐԱՑՈՒՑԻՉ — (ցչի.) NBH 1 0036 Chronological Sequence: 8c ա. Որ բղխէ աղբիւրաբար. յն. աղբիւրեղէն. πηγαῖος *Զնոյն Յիսուս ենթագրէ մեզ (միւռոնն) աղբիւրացուցիչ գոլ աստուածայնապէս անուշահոտութեանցն պաշտպանութեան. Դիոն. եկեղ. ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՊԱՏՃԱՌ — (ի.) NBH 1 0065 Chronological Sequence: 8c ա. παναίτιος omnium causa, effector, vel effectrix Այն՝ որ պատճառ կամ պատճառօղ է ամենայնի. *Ի գերագոյէն եւ յամենապատճառ Աստուածութենէն: Զօրութիւն ամենապատճառին Աստուծոյ: Ամենապատճառ նախախնամութեան:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆՈՂ — ( ) NBH 1 0324 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 13c Մերթ որպէս Աստուածամայր, աստուածածին. θεοτόκος *Գովէ զմիջնորդն եւ պատճառ այսինքն բարեաց զստուածածնօղն Մարիամ: Վրդն. երգ.: *Մա՛յր աստուածածնօղ. Աղօթ.: Եւ երբեմն որպէս ստորոգելի Հօր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐԱԼՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0544 Chronological Sequence: 8c, 10c, 13c գ. ὐπερπληρές exuberans plenitudo Ծայրագոյն լրութիւն. լիազեղունն գոլ. գերագոյն կատարելութիւն, մեծութիւն. *Ոչինչ կրելով ʼի գերալրութիւն իւր առ ʼի յանբարբառելւոյն թափմանէ: Ըստ գերալրութեանն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՐՋԱԶԱՐԴ — ( ) NBH 2 0496 Chronological Sequence: 8c ա. Շուրջանակի զարդարեալ կամ զարդարօղ: Այլ որպէս յն. περικόσμιος , շրջաշխարհ. պարագրօղ զաշխարհ, կամ որ շուրջ պատէ զաշխարհ. *Ի յերկինս եւ ʼի յերկրի, ներքսազարդ, շրջազարդ, գեղազարդ: Որպէս ճառագայթ աղբիւրեղէն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.