ԱՐԾԱԹԱՍԷՐ

(սիրի, րաց.) NBH 1-0361 Chronological Sequence: Early classical, 8c ա.մ. φιλάργυρος pecuniae amans, avarus Մոլեալ ʼի սէր արծաթոյ. ընչասէր. ընչաքաղց. ագահ. Տե՛ս Ղկ. ՟Ժ՟Զ 14: ՟Բ. Տիմ. ՟Գ 11: *Արծաթասէրն զհարկաւոր կարիսն առաջի արկանէ: Ցանկութիւն արծաթասիրի ոչ յագի ʼի բազմութենէ ընչիցն: Բարիոք թուի արծաթասիրացն՝ նիւթոյն գեղեցկագունութիւն. Նիւս. կազմ. ՟Ի՟Բ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԳԱՀ — (ի, աց.) NBH 1 0002 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 14c ա. πλεονέκτης, ἅπληστος avarus, avidus Սաստիկ ցանկացող ընչից ʼի ստանալ կամ ʼի պահել. արծաթասէր. աւելաստաց. ընչաքաղց. աջ կէօզլիւ, դամա՛գեար: *Ոչ ագահք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՆՁԱՍԷՐ — (սիրի, րաց.) NBH 1 0529 Chronological Sequence: Unknown date ա. Սիրօղ գանձուց. արծաթասէր. ընչաքաղց. զօչաքաղ. *Առաջնորդք գանձասէրք. Վրք. հց. ՟Բ: *Էր գանձասէր յոյժ. Հ=Յ. փետր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՕՇԱՔԱՂ — (ի, ից.) NBH 1 0754 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 13c ա. αἱσχροκερδής turpilucris, deditus turpi lucro Որ քաղէ ագահութեամբ զյոռի շահս. արծաթասէր լիրբ՝ ցած եւ անարգ. ըստ յն. ամօթաշահ. *Մի՛ զօշաքաղ, այլ հիւրասէր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՕՐԱՍԷՐ — ( ) NBH 1 0756 Chronological Sequence: 10c ա. Սրօղ զօրութեան, զօրու եւ քաջութեան կամ զինուորութեան. *Զօրասէր լինել, եւ ոչ արծաթասէր. Պտմ. աղեքս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆՉԱՍԷՐ — (սիրի, րաց.) NBH 1 0783 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 11c, 12c, 13c ա. φιλοχρήματος, φιλοχρήμων cupidus pecuniae, avarus Սիրօղ ընչից. արծաթասէր. ագահ. *Ընչասիրաց եւ փառասիրաց. Փիլ. լին.: *Ծանրագոյնք են ընչասիրացն ողորմութիւնքն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՐՊԱԿԱՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 1138 Chronological Sequence: 12c գ. Կրպակ, եւ որ ինչ նման է նմին. տեղի եւ տուն շահելոյ յառեւտրոյ. *Որքան ծակոտեալ կրպականոցքն բազմանան, փառս շինութեան դնեմք. Լմբ. պտրգ. (որով հեգնէ զառանձին մատրունս արծաթասէր քահանայից:) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՄՈՆԱՊԱՇՏ — (ի, ից.) NBH 2 1057 Chronological Sequence: Unknown date ա. Պաշտօնեայ մամոնայի. ծառայ եւ գերի արծաթոյ. արծաթասէր: *Աշխարհասէրք եւ մամոնապաշտք ոչ կարացցին հաւատով եւ սիրով ճանաչլ զնա. Եպիփ. ծն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԻՒԹԱՀԱՒԱՔ — ( ) NBH 2 0427 Chronological Sequence: Unknown date ա. Հաւաքօղ երկրաւոր նիւթոց եւ ընչից. ընչաքաղց. *Այլ ոմն արծաթասէր եւ նիւթահաւաք. Վրք. հց. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՍԿԵՄՈԼ — ( ) NBH 2 0519 Chronological Sequence: 6c ա. χρυσομανής auri amore insaniens. Մոլեալ ի սէր ոսկւոյ. ոսկիի խենդ. ... *Էր արծաթասէր յոյժ, եւ ոսկէմոլ. Նոննոս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՐԿՐԱՄՈԼ — ( ) NBH 2 0532 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 11c Տ. ՈՐԿՈՐԱՄՈԼ. *Զորկրամոլսն, եւ զպարկեշտսն ի պահս սուրբս: Որկրամոլ եւ վատթար մարդկան: Որկրամոլ, եւ արծաթասէր: Ո՛վ որկրամոլք, եւ որովայնասէրք. Յճխ. ՟Թ: Ճ. ՟Ա.: Վրք. հց. ՟Է: Ոսկ. յհ. ՟Ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.