ԱՐՁԱԿՈՒՄՆ

(կման.) NBH 1-0366 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. ἁποπέμπη emissio, ἅφεσις dimissio, remissio, ἁπόλυσις absolutio Արձակելն, եւ իլն (ըստ ամենայն առման). փակիլը, փակուիլը, թող տրուիլը *Մատուոցէ զնոխազն ... առ արձակելոյ զնա յարձակումն: Արձակէ զնոխազն նուիրեալ յարձակումն. Ղեւտ. ՟Ժ՟Զ 10. 26: *Զչարեալ վասն արձակմանն կոստանդնի. Յհ. կթ.: *Մերով ուրացութեամբ ումեք ʼի հաւատացեալ կապելոցն մի՛ լիցի արձակումն. Փարպ.: *Արձակումն կապանաց. Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Ը: *արձակումն շնչոյ (այսինքն հոգւոյ). Նար. ՟Բ. ՟Ժ՟Ա: *արձակմունք շնչոց այսինքն գոլորշեաց). Նար. խ.: *Ի ժամանակի արեան արձակման կնոջ. Երզն. մտթ.: *Արձակումն արեան ʼի բաց հոսեցուցեալ ʼի բազկէ. Մագ. ՟Հ՟Թ: *Արձակմամբ բարբառոյ. Յոբ. ՟Ի՟Ը 26: *Յետ արձակման պատարգին. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: ԱՐՁԱԿՄԱՆՆ. ἁποστάσιον repudium Թուղթ կամ գիր մեկնելոյ յարձակել զկինն. *Որ արձակէ մեկնելոյ յարձակել զկինն. *Որ արձակէ զկին իւր, տացէ նմա զարձակմաննʼʼ. այսինքն զգիր ապահարզանի. Մտթ. ՟Ե 31:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՊԱՀԱՐԱԶԱՆ — (ի.) NBH 1 0271 Chronological Sequence: Early classical գ. ԱՊԱՀԱՐԱԶԱՆ ԱՊԱՀԱՐԶԱՆ, ἁποστάσιον repudium Արձակումն կնոջ յառնէ ըստ կերպի հին օրինաց, կամ այլազգեաց. (իբրու մեկնիլ ʼի հարազատ առնէ կամ ʼի հարսնէ) .... Տե՛ս եւ ԱՐՁԱԿՈՒՄՆ. Տացէ նմա գիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՀԱՐԶԱՆ — (ի.) NBH 1 0271 Chronological Sequence: Early classical գ. ԱՊԱՀԱՐԱԶԱՆ ԱՊԱՀԱՐԶԱՆ, ἁποστάσιον repudium Արձակումն կնոջ յառնէ ըստ կերպի հին օրինաց, կամ այլազգեաց. (իբրու մեկնիլ ʼի հարազատ առնէ կամ ʼի հարսնէ). Տե՛ս եւ ԱՐՁԱԿՈՒՄՆ. Տացէ նմա գիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒԾՈՒՄՆ — (ծման.) NBH 1 0895 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c գ. λύσις, ἕκλυσις, διάλυσις solutio, dissolutio եւն. Լուծանելն, եւ լուծանիլն՝ ըստ ամենայն առման. Որպէս Արձակումն. քակտումն. եղծումն. բարձումն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՈՐՏ — ( ) NBH 2 0186 Chronological Sequence: 10c, 12c գ. Բառ ռմկ. Սպասաւոր. փոքրաւոր. պաշտօնեայ. արբանեակ. *Այն ճորտն ճոխ էր եւ ճապուկ. Նար. տաղ սայլի.: *Թուղթն խօսուն՝ լուսով ʼի լի (սուրբ կոյսն), գիրըն գրեցաւ յինք ձոյլ ոսկի (յիսուս), կենաց թղթին ճորտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՊ — (ի, ից.) NBH 1 0170 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c ա. Ազատ ʼի կապոյ. արձակ. ἁνένδετος non colligatus եւ անժոյժ. անարգել. անսանձ. ἁκρατής incontinens կապ չունեցօղ, անզուսպ. ... *Մերկն եւ անկապն ընդ մարմնի միտքն բազումս ունի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՔՈՒՄՆ — (քման.) NBH 1 0301 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c գ. Առաքելն, իլն. *Առաքմամբ սրբոյ հոգւոյն յանապատէ կոչեցար: Որ զառաքումն առ ʼի հօրէ եւ ʼի հոգւոյդ բանին յաշխարհ. Շար.: *Հոգեղինին առաքմամբ. Նար. ՟Ձ՟Ե: *Առաքմունք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՁԱԿԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0365 Chronological Sequence: 14c գ. Արձակումն. թողութիւն. *Միաբանին ʼի յանցաւորին վրէժխնդրութեան կապանօք, կամ ʼի զղջացելոյն շնորհս արձականօք. Երզն. մտթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ — ( ) NBH 1 0366 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c գ. Նոյն է ընդ Արձակումն. եւ Թողութիւն. ազատութիւն. *Արձակուրդ մեղաց կապանաց. Նար. ՟Գ: *Կնոջն հրեշտակն զամլացելոյ բնութեանն զարձակուրդ՝ աւետիս տայր. Փիլ. սամփս.: *Կոչել արձակուրդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 438 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 10c, 12c ԲԱՆՏԱԿԱՆ կամ ԲԱՆԴԱԿԱՆ Նոյն ընդ վ. (=ԲԱՆՏԱԿԱԼ) *Որ ոք՝ զի կապեալ եւ ʼի բանտի կայցէ, եւ առեալ զշղթայսն՝ զայլ զիւր ընկարսն զբանտականսն կոշկոճիցէ. Ոսկ. ես.: *Բազում բանտականաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԵԼՈՒՄՆ — ( ) NBH 1 475 Chronological Sequence: Unknown date Ի բացելումն. արտաքսումն. *Արձակումն եւ բացելումն ʼի ձեռն պաշտօնէից լինի. Մաքս. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.