ԱՂԵՂՆԱԿԱՊԱՐՃ

(արճք.) NBH 1-0037 Chronological Sequence: Early classical գ. Կապարճ աղեղան, որ լինի եւ անօթ նետից. պատկանդարան ʼի դնել զաղեղն. գըրպան ...: Բայց թուի նշանակել եւ զզարդ ինչ զինուորական որպէս վառ ծոպաւոր կամ դրօշ կամ դրօշակ կախեալ ʼի վերնակողմն նիզակի. որպէս յն. φάρος pallium, palla: *Զբնիցն գեղարգեանցն զաղեղնակապարճս կախիցեն, պղնձապատ զգլուխսն առնիցեն, զրահապատք շողայցեն. Ոսկ. մ. ՟Գ. 16: Կամ Աղեղնաձեւ կամար զինուորաց. որ եւ լինի պատկան դարան ʼի դնել պէսպէս իրս. *Պատանի մի հեծեալ ʼի ձի, սուսեր ընդ մէջ, թուր զգօտւոյ, աղեղնակապարճ զմիջովն, վարսակալ եդեալ ʼի գլուխ իւր, եւ օդիկ արկեալ զուսովք իւր. Բուզ. ՟Զ. 8:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.