ԱՂԵՂՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0037 Chronological Sequence: Early classical, 6c գ. Հմտութիւն քաջ արհեստի աղեղնաւորութեան. հրահանգք ճարտար նետաձգութեան. ...: Յայս անուն կոչեցաւ եւ ողբն Դաւթի ʼի վերայ Սաւուղայ եւ Յովնաթանու քաջ աղեղնաւորաց. *Եւ ասաց Դաւիթ ուսուցանել որդւոց Յուդայ աղեղնաւորութիւնʼʼ. յն. աղեղն. ՟Բ. Թագ. ՟Ա. 18: *Զարտեմիս ասեն որսոյ եւ աղեղնաւորութեան վերատեսուչ գոլ. Նոննոս.: *Փորձք կորովակի աղեղնաւորութեամբ: Ունելով զաղեղնաւորութեանցն (այս ինքն զաղեղանց) եւ զնիզակաց եւ զսուսերացն եւ զտիգացն պատրաստութիւն. Պիտ.: *Աղեղնաւորութիւնք՝ վատասրտացն եւ անարեաց առանձինն նահատակութիւն է. Փիլ. լին.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԳԵՂԱՊԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0535 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 13c ն. եւ չ. χοραγέω, χοραγέομαι chorum duco, et in quocunque genere abundo, praeditus sum aliqua facultate Գեղեցիկ պարու հրճուիլ եւ նուագել. *Գեղապարեսցես ընդ երջանիկ պարս:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂԱՐԴՆԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0536 Chronological Sequence: 5c, 11c, 12c ա. Տիգաւոր. նիզակաւոր. ... *Մի՛ գուցէ կարծեսցուք ... գեղարդնաւորս հրեշտակապետս. Շ. հրեշտ.: *Աղեղնաւորութիւն, եւ գեղարդնաւոր լինել. Մագ. քեր.: *Եւ զշաւուղ գեղարդնաւոր կոչէ. Կիւրղ. թագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԵՂԱԴՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0608 Chronological Sequence: 13c ն. Դեղ դնել (ըստ ամենայն առման). *Աղեղնաւորութիւն, կամ գեղապարել, կամ դեղադրել ի նետս, եւ գեղարդնաւոր լինել. Երզն. քեր.: Տե՛ս եւ Դեղաւոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՏԱՁԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0414 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c, 13c գ. τόξευμα, τόξου βολή sagittatio, jactus teli, jaculi; jaculatio. Ձգումն նետից. նետաձիգն լինել. նետահարութիւն. աղեղնաւորութիւն. ... *Ծածկեաց նետաձգութեամբք (զօրաց) եւ ստուերացոյց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.