ԱՐՏԱՅԱՅՏԵՄ

(եցի.) NBH 1-0378 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 11c ն. παρίστημι exhibeo, in medium profero, φράζω explico Յայտնի կացուցանել կամ առնել. ծանուցանել. զեկուցանել. մեկնաբանել. ցոցանել. նշանակել. *Որ յայտնի աղաղակէր եւ արտայայտէր զճշմարիտ թագաւորութիւնն: Արտայայտեցաք զշրջանաց դիրս: Զջուրս աւազանին արտայայտեաց, զորս տարածելոց էր ʼի վերայ հեթանոսաց. Զքր. կթ.: *Ընդ աղօտ արտայայտեցին զթայոմն եւ զյարութիւն փրկչին. Անան. նին.: *Զոր քննութեամբ արտայայտել հաւանիմք. Մագ. ՟Է: *Կշռակի չափովք արտայայտեալ բոլորեցուն ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս. Պիտ.: *Առաջնոց ստեղծուածոյն երկրպագելով՝ սատանայի երկրպագես, որպէս բանդ արտայայտեաց. Աթ. ՟Ը: *Արտայայտեալ ոմանք զնօս քաղաք, եւ ոմանք զնօս լեառն. Արիստ. աշխ.: ԱՐՏԱՅԱՅՏԵԼ ԲՈՅՍՍ. Բուսուցանել: Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.