ԱՐՏԱՇՆՉՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0378 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 9c, 11c գ. ἑκπνοή exspiratio, exhalatio Արտաքս կամ ʼի դուրս տալն զշունչ կամ զոգի. որպէս Սփռումն շոգեաց կամ գոլորշեաց ʼի ձեռն բնութեան. *Զայն՝ որ ընդ եթերն շնչեն շունչքն ʼի չորոյն հողմն կոչեմք, իսկ օդ (կամ սիւք) զառ ʼի գիջոյն բերեալ արտաշնչութիւքն. Արիստ. աշխ.: *Անյայտս վտառս կոչեն զարտաշնչութիւն ամենայն մարմնոյն, ըստ որում շոգիք իմն բազում ʼի ձեռն անգայտութեան մորթոյն թափանցիկ լինի. Նիւս. բն. ՟Ի՟Բ: *Եւ այսմ իսկ սեռի՝ վերաշնչութիւն, եւ արտաշնչութիւն ասեմք. Պղատ. տիմ.: Որպէս Շնչառութիւն եւ շնչատուութիւն, եւ հառաչանաք. *Ղօղակք ոչ ունին հագագ արտաշնչեն ʼի ջուրսն. Զքր. կթ.: *Զընդունական դրունսն թիւրելով ... եւ փակելով, տրտմութիւն առտուիցէ, եւ արտաշնչութիւնս. Պղատ. տիմ. յն. ἅση fastidium *Կականումն, եւ արտաշնչութիւնք. Մագ. ՟Զ: Որպէս Աւանդումն ոգւոյ. անշնչութիւն. *Ի վերայ քո մեռան արտաշնչութեամբն կենդանին. Թէոդոր. խչ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԳԱՅՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0125 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 13c գ. Անգայտն գոլ. անօսրութիւն. նօսրութիւն. ցանցառութիւն. ... μανότης, ἁραιότης raritas, laxitas *Ունել հրոյ՝ սրութիւն, անգայտութիւն, շարժութիւն. երկրի՝ բթութիւն, խտութիւն, կայս: Արտաշնչութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱՇՆՉՈՒՄՆ — (չման.) NBH 1 0378 Chronological Sequence: 11c, 14c գ. Արտաշնչութիւն, ըստ ՟Ա նշ. *Վճարեալ էր յարտաշնչմանէն (անդոսնելւոյ), որ տանի զմեզ յոչ պատշաճսն. Ոսկիփոր.: Եւ Արտաքուստ ʼի ներքս շնչումն. ազդումն. յն. միտումն կամ բախումն. *Ոչինչ է սէր, եթէ ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈԼՈՇԻ — (շւոյ, շոյ, շեաց.) NBH 1 0566 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c գ. ԳՈԼՈՇԻ կամ ԳՈԼՈՐՇԻ ἁτμίς, ἁτμός vapor, ἁναθυμίασις exhalatio որ եւ ՇՈԳՈԼԻ. Շոգի ջերմ. գոլ եւ ոգի. մշուշ շողագին. ծուխ խոնաւութեանց, եւ այլոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԼՐՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0946 Chronological Sequence: 8c ա. Որ դիւրաւ խլրտի. դիւրաշարժ: Իսկ գ. Շնչերակք, շնչափողք. ἁρτηρία arteria. *Արտաշնչութիւն ամենայն մարմնոյ՝ ըստ որում ʼի խորութենէկամ յամփոփմանէ՝ ի խլրտականացն շոգիք իմն բազում ʼի ձեռն անգայտութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐԱԾԽՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0805 Chronological Sequence: 8c գ. ἁναθυμίασις suffitus, exhalatio, evaporatio. Ի վեր ծխումն՝ բուրմուն՝ ցնդումն. արտաշնչութիւն. շոգիք. գոլորշիք. *հերակլիտոս զամենեցունն անձն (այսինքն զաշխարհ՝ ասաց լինել) վերածխութիւն ʼի խոնաւուտիցն. իսկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐԱՇՆՉՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0809 Chronological Sequence: Unknown date, 6c գ. ՎԵՐԱՇՆՉՈՒԹԻՒՆ ՎԵՐԱՇՆՉՈՒՄՆ. ἁναπνοή, ἁνάπνευσις respiratio, spiratio. Շնչառութիւն. տուր եւ առ շնչոյ. շնչումն եւ հնչիւն հողմոյ. *Եւ այսմ իսկ սեռի վերաշնչութիւն, եւ արտաշնչութիւն ասեմք ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐԱՇՆՉՈՒՄՆ — ( ) NBH 2 0809 Chronological Sequence: Unknown date, 6c գ. ՎԵՐԱՇՆՉՈՒԹԻՒՆ ՎԵՐԱՇՆՉՈՒՄՆ. ἁναπνοή, ἁνάπνευσις respiratio, spiratio. Շնչառութիւն. տուր եւ առ շնչոյ. շնչումն եւ հնչիւն հողմոյ. *Եւ այսմ իսկ սեռի վերաշնչութիւն, եւ արտաշնչութիւն ասեմք ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕԴԱՀՈՏ — (ոյ.) NBH 2 1022 Chronological Sequence: 6c գ. ἁποφορά exhalatio, expiratio. Հոտ բուրեալ յօդս. շոգի. գոլորշի. արտաշնչութիւն. *Օդ իմն եւ շոգոլի ... Իբրու թէ օդահոտոյ իրիք, որպիսիք լինին յանուշահոտ նիւթոցն. Փիլ. այլաբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.