ԱՐՏԱՎԱՐ

(ի, աց.) NBH 1-0379 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ա. Վարօղ զարտ. հերկօղ. երկրագործ. մշակ. իբր ἁροτήρ, γεωργής arator, agricola .... *Կերակուր խնդրելով յարտավարէ ումեմնէ: Տեսին ոմանք արտավարք ʼի դաշտին. Նոննոս.: Ճ. ՟Ա.: գ. ԱՐՏԱՎԱՐ. գ. ἅρουρα arvum եւն. Արտ վարելի կամ վարեալ. արտավայրք. անդաստան. ագարակ, եւ ածու, իբր արտաչափ մի՝ արօրագրեալ վայր. ... *Ամրանալ ʼի տեղի ինչ, որոյ չափ բիւր արտավարի գետին էր. Եւս. քր. ՟Ա: *Ի հարաւակողմ արտավարին ցուցեալ նմա զտեղին. ՃՃ.: *Զառապարն արտավար գործեցին: Զարիւն եւս անձանց տամք փոխանակ արտավարաց, եւ սակաւ ինչ շինուածոյ. Ոսկ. մ. ՟Ա. 6. 12: *Զարտավար ձեր մի՛ սերմանիցէք խառնակ սերմանօք. զի զդստերս իւրեանց հեթանոսաց մի՛ տայցեն. Եփր. օրին.: *Ամենայն արտավարք՝ որ ընդ գետոյն ջրովլ վարեալ իցեն. Ես. ՟Ժ՟Թ. 7. յն. ամենայն սերմանեալն (վարուցանն): *Յատակ ջրոյն փոխատրեցաւ ʼի բնակութիւն, յանտառս, եւ յարտավարս դաշտաց: Արտավարս եւ ագարակս եւ մարդս (յն. մի բառ, ագարակք). Նիւս. սքանչ.: *Են յերկիր արտավարք, որ սխալեն, եւ ոչ բուսանին. Եփր. պհ.: *Սահմանք արտավարաց. (յն. սահմանադրութիւն.) Սահմ. ՟Ժ՟Է: *արտավարք ոռոգանեալ բուծանէին: Բողբոջք բուսոց արտավարաց. Յհ. կթ.: *Զանդաստանս արտավարացն. (որ հայի եւ ʼի ՟Ա նշ). Մագ ՟Ժ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.