ԱՐՔՈՒՆԻՔ

(նեաց) NBH 1-0386 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c գ. βασίλειον, βασιλικόν, παλάτιον regia, palatium, δημόσιον, ταμεῖον fiscus, aerarium Պալատն. տուն արքայի. որ եւ ԴՈՒՌՆ ԱՐՔՈՒՆԻ. եւ Գանձ արքունի. ... *Կործանեցան արքունիք: Յարքունիս են. Նաւում. ՟Ե. 6: Ղկ. ՟Է. 25: *Որ պարտիցի ոք ինչ յարքունիս, թողեալ լիցի նմա. ՟Ա. Մակ. ՟Բ. 43: *Տուն արքունի, որ միանգամ եւ երկիցս վանք թագաւորի լինիցին, թէպէտ եւ փոխեսցի անտի թագաւորն, որ միանգամ յարքունիսն նուիրեցաւ՝ արքունի կոչ. Սեբեր. ՟Է: *Վասն արծաթոյն որ պարտէր յովնաթան յարքունիս. ՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Գ. 15: *Նեքտանեբոս անդ էր յարքունիսն. Պտմ. աղեքս.: *Զերանելի հռիփսիմէ տանել յարքունիս. Ագաթ.: *Քաղաք եւ արքունիս շինել: Քան զթագաւորաբնակ արքունեօքն. Եղիշ.: *Փոխէ ʼի նա զարքունիս իւր որ ʼի մեծբին: Փոխին արքունիքն. Խոր.: *Տուն նորա յարքունիս երթիցէ: Ագաթ.: Անսովոր է եզակի ասել. *Պաղատն ասեն, որ թարգմանի արքունի. Փարպ.: ԱՐՔՈՒՆԻՔ. մերթ՝ Բնակիչք արքունեաց. պալատականք. արքայ եւ ընտանիք եւ մեծձաւորք նորա. *Զառընթերակայ արքունիսն վարդապետէր. Ագաթ.: *Մեծարեալ լինէին յարքունեացն եւ յեկեղեցեացն. անդ: *Զաժդահակ սպանեալ՝ զարքունիս նորա ʼի գերութիւն վարէր. Յհ. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՇԽԱՐՀԱՄՈՒՏ — ( ) NBH 1 0263 Chronological Sequence: Early classical, 8c ա. Յոր աշխարհ ամենայն կամ բազմութիւն մարդկան մտանէ. (այն է աքունի դուռն, արքունիք.) ... *Աշխարհամուտ դուռն. Ագաթ.: Կորիւն.: Խոր. ՟Գ. 57 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՈՒՌՆ — (դրան, դրամբ. Դրունք կամ դուրք, դրանց, դրաց, ի դրունս, առ դուրս, զդրունս, զդուրս, դրամբք, դրօք. ) NBH 1 0639 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. յն. թի՛ռա. պ. տէ՛ռ. սանս. տվա՛ռա. θύρα, πύλη …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՒՐՏ — (կրտի, աց.) NBH 1 1126 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 11c, 12c, 13c, 14c ա.գ. ռմկ. կրտած, կռտած. Ներքինի. ներքինացեալ. ... *յորդւոց քոց՝ զորս ծնանիցիս, առնուցուն եւ առնիցեն կուրաս. Ոսկ. ես.: *Սպասաւորք արքունիք, ոմանք որձիք, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԻՍՏ — (նստի կամ տոյ, նիստք.) NBH 2 0426 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. στάσις, ἔδος, ἔδρα , καθέδρα, βάσις . ուստի եւ լտ. situs, status, sesio, sedes, basis, locus. (Արմատ Նստելոյ. իսկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՍՏԱՆ — (ի.) NBH 2 0522 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c գ. լծ. հյ. Ոստ. (իբր բարձր տեղի, բլուր.) եւ Ազատ, վեստ, վստահ, ապաստան, աստիճան եւ այլն. թ. իւսթիւն, սէթ (վերագոյն. բարձր դիրք). պ. իւսթամ, ուսթամ, ասիթան, ասիթանէ. (սեամ. դուռն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱԼԱՏ — (ի.) NBH 2 0582 Chronological Sequence: Unknown date գ. ՊԱԼԱՏ լաւ եւս՝ ՊԱԼԱՏՆ παλάτιον palatium. գրի եւ ՊԱՂԱՏ, ՊԱՂԱՏՆ. Բառ յն. եւ լտ. բալա՛դիօն, բալա՛ցիում. որ պէսպէս մեկնի առ հնախօսս նոցա: Ի մեզ վարի որպէս Ապարանք. արքունիք. տուն եւ աթոռ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱԼԱՏՆ — (տանչ կամ տինշ տանց.) NBH 2 0582 Chronological Sequence: Unknown date գ. ՊԱԼԱՏ լաւ եւս՝ ՊԱԼԱՏՆ παλάτιον palatium . գրի եւ ՊԱՂԱՏ, ՊԱՂԱՏՆ. Բառ յն. եւ լտ. բալա՛դիօն, բալա՛ցիում. որ պէսպէս մեկնի առ հնախօսս նոցա: Ի մեզ վարի որպէս Ապարանք. արքունիք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.