ԱՐՔՈՒՆՈՒՍՏ

(-) NBH 1-0386 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c ա.մ. ԱՐՔՈՒՆՈՒՍՏ ՅԱՐՔՈՒՆՈՒՍՏ. ἑμ βασιλικοῦ, βασιλικός եւն. եւ այլն. Յարքունեաց. ʼի թագաւորէն եւ յորոց ըստ նմա. յարքունի դրանէ եւ ʼի գանձուց. *Տացեն նմա յարքոնուստ յամի քսան տաղանդ: Յարքունուստ լիցի: Յարքունուստ վճարեսցի: Տուեալ էր նաժիշտ յարքունուստ: Վասն կերակրելոյ երկրին նոցա յարքունուստ. ՟Ա. Եզր. ՟Դ. 51: ՟Ա. Մակ. ՟Ժ. 41. 44. 45: Եսթ. ՟Բ. 8: Գծ. ՟Ժ՟Բ. 20: *Յարքունուստ պարգեւք եւ ապատիւք նոցա լինիցին շնորհեալ: Անդէն արքունուստ դահաւորակս հասուցանէին. Ագաթ.: *Ել հրաման յարքունուստ. Խոր.: *Վիշտ հասանէ յարքունուստ. Եղիշ.: *Յարքունուստ խաղաղութիւն գտից. Յհ. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՅԱՐՔՈՒՆՈՒՍՏ — ( ) NBH 2 0349 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c Տ. ԱՐՔՈՒՆՈՒՍՏ. *Յարքունուստ պարգեւք եւ պատիւք նոցա լինիցի շնորհեալ: Առնուլ պարգեւս եւ պատիւս յարքունուստ. Ագաթ.: Յհ. կթ.: *Ռոճկաց կարգելոց յարքունուստ. Խոր. ՟Բ. 7 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԳՈՍ — ( ) NBH 2 0607 Chronological Sequence: 10c գ. Բառ անյայտ, որպէս Պատգամաւոր, դեսպան. *Առաքին արքունուստ պատգոսք պատուաւորք զօրօք բազմօք բերեալ կրկին անգամ թագ, եւ շքեղացուցանեն զթագաւորն Գագիկ. Արծր. ՟Ե. 3: 1 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.