ԱՒԱՆ

(ի, աց.) NBH 1-0389 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 13c գ. ἕπαυλις, κώμη, ἑποίκιον, χωρίον villa, caula, vicus, casa Գիւղ մեծ. քաղաք փոքր կամ անպարիսպ. գիւղաքաղաք. քաղաքագիւղ. ... *Քաղաքք, եւ աւանք նոցա: Առին զյազէր, եւ զաւանս նորա: Տունք՝ որ յաւանս իցեն. եւ այլն: *Քաղաքաց եւ աւանաց: Ի գեօղս եւ յաւանս եւ յագարակս: Յաւանս եւ ʼի շէնս: Յերզն աւանի: Ի թիլն աւանի. Ագաթ.: *Ի վերայ բերդից եւ աւանաց: Զմեծն արտաշատ աւանօքն իւրովք: Զվանն աւանն, եւ զաւանսն իւր. Եղիշ. եւ այն: *Ի քաղաքագեօղս եւ յաւանս. Յհ. կթ.: *Աւանն գեղօաքաղաք ասի. Վրդն. ՟Աշխարհ: Բայց է՛ զի եւ վարի որպէս գիւղ, եւ քաղաք անխտիր ի սուրբ գիրս եւ յայլ մատեանս: Ըստ ինքեան՝ ԱՒԱՆ, որ եւ ՎԱՆ, է բնակարան բազմութեան մարդկան. ուստի եւ ԻՋԱՎԱՆ կամ ԻՋԵՎԱՆ, ՕԹԵՒԱՆ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՔԱՂԱՔԱԳԻՒՂ — (ի, ից.) NBH 2 0969 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c գ. ՔԱՂԱՔԱԳԻՒՂ կամ ՔԱՂԱՔԱԳԵՒՂ ՔԱՂԱՔԱԳԵՕՂ ՔԱՂԱՔԱԳԵՂ. κώμη oppidum, vicus. Գիւղաքաղաք. աւան. ... *Գայր հասանէր ʼի քաղաքագիւղն բագուն, (որ եւ) դից աւան: Շինեաց զաւանս զայս, որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԳՈՒԱՆ — ( ) NBH 1 400 Chronological Sequence: Unknown date այսինքն Բագնեաց աւան. որ եւ ԴԻՑ ԱՒԱՆ. Տե՛ս բռ. յտկ. ան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Предполагаемая фальсификация истории Кавказской Албании в Азербайджане — Фальсификация истории в Азербайджане [1] [2] [3] [4] (употребляется также выражение азербайджанский ревизионизм[5]) оценочное определение, которым, по мнению ряда авторов, следует характеризовать исторические исследования, проводящиеся в… …   Википедия

  • Предполагаемая фальсификация истории Кавказской Албании — Фальсификация истории в Азербайджане [1] [2] [3] [4]  оценочное определение, которым, по мнению ряда авторов, следует характеризовать исторические исследования, проводящиеся в Азербайджане при государственной поддержке в течение последних… …   Википедия

  • Фальсификация истории Кавказской Албании в Азербайджане — Фальсификация истории в Азербайджане [1] [2] [3] [4] (употребляется также выражение азербайджанский ревизионизм[5]) оценочное определение, которым, по мнению ряда авторов, следует характеризовать исторические исследования, проводящиеся в… …   Википедия

  • Фальсификация истории в Азербайджане — Фальсификация истории в Азербайджане  оценочное определение, которым, по мнению ряда авторов, следует характеризовать исторические исследования, проводящиеся в Азербайджане при государственной поддержке в течение последних десятилетий. Целью …   Википедия

  • ԱԳԱՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0003 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ἁγρός, ἕπαυλις ager, villa ըստ եբր. ակէլ: Գետին բացօթեայ մշակեալ, ուր արտորայք են, եւ սակաւ բնակութիւն. որ եւ Անդաստան, Անդ. արտեր. չիքթլիփ. *Ագարակն է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱՆԱԳԵՂ — ( ) NBH 1 0389 Chronological Sequence: 10c գ. ԱՒԱՆԱԳԵՂ կամ ԱՒԱՆԱԳԵՕՂ. Աւան նման գեղջ. ... *Այսոքիկ աւանագեօղք (կամ աւանագեղք) տուեալ էին ʼի բնէ ʼի ծառայութիւն կռոցն. Զենոբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱՆԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0389 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 11c չ. Իբրեւ աւան լինել. փոխիլ յաւան. մեծանալ շինին եւ գտանիլ իբր քաղաքագիւղ. *Տեղին աւանանայր, քաղաքանայր. Բուզ. ՟Դ. 12: *Որք յետոյ աւանացեալ՝ անուանեցան Որթք. Խոր. ՟Գ. 27:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱՆԱՇԷՆ — ( ) NBH 1 0389 Chronological Sequence: Unknown date գ. Աւան նման շինի. *Համարեալ գեօղս հազար, աւանաշէնս եւ փապարազունս (կամ փարազունս). Ճ. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.