ԱՂԻՈՂՈՐՄ

(-) NBH 1-0040 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c ա. ԱՂԻՈՂՈՐՄ որ եւ ԱՂԻ ԵՒ ՈՂՈՐՄ. Որ ինչ յողորմ շարժէ զաղիս. ցաւալի յոյժ. աղէտաւոր. ողբալի. ցաւագին. խղճալի, խեղճ, ողորմուկ. ... *Այնչափ աղիողորմ տեսիլ. Մամբր.: *Աղիողորմ հեծեծանաց: Ընդ աղիողորմ թշուառութեան կականման ձայնի. Նար. ՟Ժ՟Բ. ՟Ժ՟Ը: *Ի ձայն աղիողորմ հառաչեն. Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Գ: *Ձայն աղիողորմ՝ ուժգին գոչմամբ յերկինս բարձրացուցանէր. Վրք. ածաբ.: *Աղիողորմ արտասուօք լային. Մաղաք.: մ. մ. Ցաւագինս. ողորմագին. *Յաղագս որոյ լայք աղիողորմ. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՈՂՈՐՄ — (ոյ, ով.) NBH 2 0509 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c գ. ἕλεος misericordia. (լծ. ընդ իւղ, եւ աղիք). Ողորմութիւն. աղեխարշութիւն. գորով. գութ. կարեկցութիւն. ... *Յաւիտեան է ողորմ (կամ ողորմութիւնն)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԻ — I. (աղւոյ.) NBH 1 0039 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c գ. եզականն բառիս ԱՂԻՔ. որպէս մասն ախոնդանաց կամ փորոտեաց. աղիք. ... եւ լար քնարի՝ կազմեալ յաղեաց. ... σπλάγχνον viscus, χορδή chorda *Որ ʼի սրտին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԻՈՂՈՐՄԱԳԻՆ — ( ) NBH 1 0040 Chronological Sequence: Unknown date ա. Կարի աղիողորմ. յոյժ ցաւագին. *Խոնարհիս յաղաչանս յաղիողորմագին արտասուաց քոյոց ընտրելոց. Ճ. ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԷՐՉՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0246 Chronological Sequence: Early classical գ. Փոխանակ գելոյ ԱՆՏԷՐՆՉՈՒԹԻՒՆ. *Զանձանց անտէրչութիւն աղիողորմ կոծէին. Բուզ. ՟Գ. 20 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՒԺԵՄ — (եցի.) NBH 1 0579 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c ն.չ. ԳՈՒԺԵՄ κράζω, κραυγάζω, βοάω, ἁλαλάζω clamo, exclamo, vociferor, ululo, ejulo որ եւ ԳՈՒԺԱԼ. Կոծիլ. ճչել վասն աղետից կամ գուժից. կական բառնալ. լալագին գոչել. աշխարել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՐԱՓՈՒԼ — ( ) NBH 1 0604 Chronological Sequence: 13c ա. Ուր իցէ դար կէս մի փլեալ, կամ վէմ հոսեալ ընդ այնպիսի վայրս. *Աղիողորմ ձայնիւ, որ գայր ի լերանց, եւ ի դարափուլ վիմաց. Վրդն. պտմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈԿՈՐԴԱԼԻ — ( ) NBH 1 1110 Chronological Sequence: Unknown date, 11c մ. ԿՈԿՈՐԴԱԼԻ ԿՈԿՈՐԴԱԼԻՐ. ա. Լիով կոկորդաւ. լցուցիչ կոկորդի. լիաբերան. լեցուն բերան, լեցուն պօղազով. *Ոչ որպէս սեղան որկորստաց կոկորդալի զմայլեցուցանէ. Ոսկ. խչ. յն. զկոկորդ: *Ձայն աղիողորմ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈԿՈՐԴԱԼԻՐ — ( ) NBH 1 1110 Chronological Sequence: Unknown date, 11c ա. ԿՈԿՈՐԴԱԼԻ մ. ԿՈԿՈՐԴԱԼԻՐ. ա. Լիով կոկորդաւ. լցուցիչ կոկորդի. լիաբերան. լեցուն բերան, լեցուն պօղազով. *Ոչ որպէս սեղան որկորստաց կոկորդալի զմայլեցուցանէ. Ոսկ. խչ. յն. զկոկորդ: *Ձայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵԾԵԾԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. Ստէպ հեծութիւն. հառաչանք. հեծեծութիւն. հեծեծումն. *Եթէ սրտի մտօք դարձցին հեծեծանօք, արժան լիցին օրինաց. Կանոն.: *Յոգւոց հանեալ հեծեծանօք. Ճ. ՟Բ.: *Ի յերգ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԻՉ — (ճչոյ, ով, ովք, եւ ի, իւ, իւք.) NBH 2 0180 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. γόος, κραυγή luctus, emitus, clamor. Ճիկ մեծաձայն. ողբ. բողոք. կական. գոչիւն. կանչիւն. գուժումն. հեծութիւն. աղաղակ կանացի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.