ԱՂԽԱՂԽԵՄ

(եցի.) NBH 1-0041 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c ն. Զօդել եւ յարել ʼի մի զբազում ինչ իրս. կուտել. բեռնաւորել. խռկել. լնուլ. յօրինել. կապկըպել, դիզել, խընճախընճ լեցնել. ... συντίθημι, πληρόω եւն compono, conjungo, repleo, instruo եւն. *Զհետեւակն եւ զհեծելազօրն եւ զփիղսն աղխաղխեալ տանէր. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Ա. 4: *Զհամատարած անդունդսն աղխաղխեաց ելից (մամոնայ) բազում անօրէնութեամբ: Բազում բեռամբք աղխաղխես զնաւդ: Նիւթս վաճառականաց աղխաղխիցէ: Թէպէտ եւ զամենայն ինչ աղխաղխիցեն, աղքատանան: Զփիւնիկ ասորին լցեալ աղխաղխեալ արձակեաց. Ոսկ.: յորմէ եւ Սարգ. յուդ. ՟Բ: *Բարձեալ բերիցէ (նաւն) աղխաղխեալ օղերձեալ զբազմաշահ վաճառսն. Վեցօր. ՟Զ: *Զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց: Զաղխաղխեալ ʼի սայլսն զծանունս ինչ բեռինս ձգել զկնի. Պիտ.: *Ուղխիւք գետոց՝ փայտ եւ քարինք, եւ ամենայն որ ինչ դիպիցին՝ աղխաղխելով հոսանօքն բերեն. Նիւս. կուս.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.