ԱՂԽԵՄ

(եցի.) NBH 1-0041 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ն. ԱՂԽԵՄ կամ ԱԽԵՄ. Աղխիւք փակել. ամրափակել. խնուլ. ամրապնդել. σφηνόω obstruo կղպել, գոցել. ... *Փակեաց զդուրս վերնատանն ընդդէմ նորա, եւ աղխեաց. Դտ. ՟Գ. 26. *Զդրունս քաղաքին աղխեալ էր. Ագաթ.: *Հրամայեաց աղխել ընդդէմ Շապհոյ. Խոր. ՟Գ. 26: *Զվերելիցն դուռն աղխեցեր. Նար. ՟Խ՟Զ: *Անջրպետեաց ջուրն ʼի մէջ երկնի եւ երկրի, եւ աղխեաց զլոյսն ʼի վերուստ. Տօնակ.: *Վահանօք հոգւոյն աղխէր զզգայարանսն իւր. ՃՃ.: *Բացեր զաղխեալ դրունսն Ադենայ: Զաղխեցելոյն կարել փեռեկել մածուածս ... Շիրմացն ախեալ դրունք: Աղխեալ ազգարան (բերան). Եղիշ. ՟Ը. Պիտ.: Նար. ՟Խ՟Գ: *Ոտք քո ոչ աղխեցան ʼի շղթայս. ՟Բ. Թագ. ՟Գ. 34. այս ինքն ոտնակապօք ոչ պնդեցան:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.