ԱՂՃԱՏԱՆՔ

(նաց.) NBH 1-0041 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. λῆρος, λήρημα delirium, nugae, ἁηδία taedium, molestia (որ թարգմանի եւ ԱՂՄՈՒԿ.) Ցնորք մտաց եւ բանից. զառանցանք. բանդագուշանք. շաղփաղփութիւն. անմիտ եւ անհամ զրոյցք եւ իրք. յիմարութիւն. փճախօսութիւն, պառւու խօսքեր. ... *Զյաճախութիւն աղճատանացն՝ որք յաղագս աստուածոցն: Զգոդոնեայ զկաղնւոյն զաղճատանսն: Ըստ մանիքեցւոց աղճատանաց: Շատխօսութեամբ եւ աղճատանօք: Ոչ ինչ այսպիսի խորհուրդ ածեն հեթանոսք, որոց՝ աղճատանք են ինձ ամենայն նուէրքն եւ խորհուրդքն. Ածաբ.: *Ըստ նոցա աղճատանացն. Կիւրղ. գանձ.: *Ի մանիքեցւոցն հայի աղճատանս. Յհ. իմ. երեւութ.: *Աղճատանք պառաւանց. Շ. իմ. եղակ.: *Ոչ տօնի աղճատանք՝ զբեռնաբարձս պսակելով գրաստս. Խոր. ՟Գ. 62: *Զնոցինսն զանշահ աղճատանսն, զվայրապար բերմունսն. Նար. ՟Խ՟Ե: *Արգելոյր զհեթանոսական սովորութիւն աղճատանացն. Վրք. ոսկ. ʼի Ճ. ՟Բ.: Իբր անարգական բան. նախատինք. *Մեք եւ ոչ աղճատանաց բանի համբերեմք վասն նորա. Վրք. հց. ՟Բ: *Նմա պատահին անարգանք, ատելութիւնք, գանք, եւ յամենեցունց աղճատանք. Կլիմաք.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԱԿԱՏԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0032 Chronological Sequence: Early classical գ. (լծ. Աղճատանք. Աղ, եւ կատակ.) Զեղխութիւն. ցոփութիւն. շռայլութիւն. կերխում, հագուիլ սգուիլը. *Զազնուականի ուրուք զորդի յաղակատանս հասեալ տեսանիցէ ոք, եւ ասիցէ, թէ կորուսանելոց է զինչս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՋԱՂԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 439 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 11c, 12c գ. ἁδολεσχία loquacitas intemopestiva, garrulitas, nugatio որ եւ ԲԱՋԱՂՈՒՄՆ. Պաղատումն ʼի շատախօսութիւն. աղճատանք. շաղփաղփութիւն. բանդագուշանք. ցնորք. երազաբանութիւն. առասպելք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԲԱՆՋ — ( ) NBH 1 441 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 11c գ. ԲԱՐԲԱՆՋ ԲԱՐԲԱՋ. φλυαρία nugae, τερκρέια garriendi subtilitas, garritas Բաջաղանք որպէս պառաւանց. շչիւն որպէս կախարդաց. ընդ վայր բարբառումն որպէս պապաջումն. շաղփաղփութիւն. ցնորք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԲԱՋ — (ի, ից.) NBH 1 441 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 11c գ. ԲԱՐԲԱՆՋ ԲԱՐԲԱՋ. φλυαρία nugae, τερκρέια garriendi subtilitas, garritas Բաջաղանք որպէս պառաւանց. շչիւն որպէս կախարդաց. ընդ վայր բարբառումն որպէս պապաջումն. շաղփաղփութիւն. ցնորք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՌԱՆՑԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0716 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c, 12c ն. λῆρος deliramentum, nugae Աղճատանք զառանցելոց. շաղփաղփութիւն. բանդագուշանք, ցնորաբանութիւն. խռֆածի կամ խենդի խօսք, եւ գործք. ... *Զառանցանս եւ շաղփաղփանս ասէ գոլ զմերսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՏԽՕՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0467 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. πολυλογία, βαττολογία, φλυαρία, ἁδολεσχία multiloquium, loquacitas, garrulitas, nugae. որ եւ ՇԱՏԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ. Բազմաբանութիւն. շաղփաղութիւն. շաղակրատանք. աղճատանք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՏԱՐԱՓԱՌ — (ի, աց կամ ից.) NBH 2 1030 Chronological Sequence: Unknown date ա. ἐτερόδοξος heterodoxus, qui alterius est opinionis, sectae. Այլափառ. ոյր կարծիք ʼի հաւատս է օտար եւ մոլոր. *Զսատակիչ ձայնս օտարափառացն: Հեռի փախիցէ օտարափառացն աղճատանք: Ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.